Pidättämisoikeus

oikeus olla maksamatta ennen kuin on saanut palvelunsa

Pidättämisoikeus eli pidättymisoikeus eli detentio-oikeus tarkoittaa varallisuusoikeudessa sitä, että omaa suoritusta ei tarvitse tehdä ennen kuin vastapuoli täyttää oman velvollisuutensa. Se kohdistuu omaan suoritukseen. Pidättämisoikeus on erotettava velallisen omistaman esineen pidätysoikeudesta eli retentio-oikeudesta. Irtaimen kaupassa myyjä voi pidättää esineen siihen asti, kunnes ostaja maksaa[1] ja ostaja voi pidättää kauppahinnan, jos myyjän toimitus viivästyy tai tavarassa on virhe.[2] Myös kaupan purkamisen aikaansaama palautusvelvollisuus riippuu vastapuolen velvollisuuksien täytöstä.[3] Pidättämisoikeus lakkaa vastapuolen antaessa saamisesta vakuuden.[4]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Kauppalain 10 §.
  2. Kauppalain 42 §.
  3. Kauppalain 64 §.
  4. Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys 1994–1999, ISBN 951-855-135-9, osa I palstat 652–653.