Perhe: Julistus maailmalle (engl. The Family: A Proclamation to the World), lyhyemmin Perhejulistus, on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon antama julistus, jossa se määrittelee kantansa perheeseen, seksuaalisuuteen sekä miehen ja naisen rooleihin. Presidentti Gordon B. Hinckley luki perhejulistuksen ensimmäistä kertaa julkisuudessa kirkon naisjärjestön, Apuyhdistyksen puolivuosittaisessa yleiskokouksessa Salt Lake Cityssä 23. syyskuuta 1995 - siis vain noin puoli vuotta virkakautensa alusta. Perhejulistusta oli ilmeisesti valmisteltu jo ennen Hinckleyn tuloa kirkon johtajaksi. Julkistaessaan Perhejulistuksen Gordon B. Hinckley sanoi perinteisen perhemallin joutuneen ahdinkoon, minkä johdosta kirkon oli korotettava äänensä puolustamaan perhettä.

Sekä kirkon ensimmäinen presidenttikunta että kahdentoista apostolin koorumin jäsenet allekirjoittivat perhejulistuksen, mikä tekee siitä MAP-kirkossa hyvin arvovaltaisen ja kirkkoa sitovan julkilausuman.

Perhejulistus on julkaisemisensa jälkeen saanut huomattavan paljon julkisuutta. Sitä on levitetty miljoonia kappaleita kopioina, ja suurimmalla osalla kirkon jäsenistä on se kodissaan. Julistukseen on viitattu tai sitä on siteerattu lukemattomia kertoja esim. kirkon yleiskonferensseissa. Perhejulistukseen on viitattu esimerkiksi keskusteltaessa MAP-kirkon kannasta samaa sukupuolta olevien avioliittoon tai rekisteröityyn parisuhteeseen.

Julistuksen opillisia kannanottoja muokkaa

 • Jumala on säätänyt avioliiton miehen ja naisen väliseksi.
 • Perhe on keskeinen osa Jumalan pelastussuunnitelmaa.
 • Kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuviksi.
 • Jokainen ihminen on taivaallisten vanhempien rakastettu poika tai tytär, minkä takia hänellä on suunnaton arvo.
 • Sukupuoli on tärkeä osa ihmisen identiteettiä, minkä johdosta sukupuoliroolit on säilytettävä selkeinä.
 • Temppeleissä suoritettavat pyhät toimitukset, ennen muuta endaumentti ja vihkiminen avioliittoon ajaksi ja iankaikkisuudeksi, mahdollistavat ihmisen palaamisen taivaallisen Isän luo ja perheiden pysymisen yhdessä myös iankaikkisuudessa.
 • Vanhemmat ovat Jumalalle vastuussa siitä, miten he toteuttavat velvollisuuksiaan perheessä.
 • Lapsilla on oikeus syntyä turvalliseen kotiin, jossa vanhemmat ovat avioliitossa ja elävät toisilleen ehdottoman uskollisina.

Julistuksen neuvoja muokkaa

 • Jumalan Aatamille ja Eevalle paratiisissa antama käsky lisääntyä ja täyttää maa on yhä voimassa.
 • Seksuaaliset teot ovat näin ollen Jumalan säätämiä, mutta niitä saa toteuttaa vain miehen ja naisen välisessä avioliitossa.
 • Lisääntyminen on Jumalan antama tehtävä, minkä johdosta kaikki elämä on pyhää ja sitä on suojeltava.
 • Vanhemmilla on velvollisuus rakastaa toisiaan ja lapsiaan.
 • Vanhempien velvollisuuksiin kuuluu pitää huolta lastensa ajallisista tarpeista, hoivata lapsiaan rakkaudella, pitää huolta heidän hengellisistä tarpeistaan sekä opettaa heitä rakastamaan ja palvelemaan toisia ihmisiä, tottelemaan Jumalan käskyjä ja olemaan lainkuuliaisia kansalaisia.
 • Onnistuneet avioliitot ja perheet perustuvat uskon, rukouksen, parannuksen, anteeksiannon, kunnioituksen, rakkauden, myötätunnon, työn ja tervehenkisen virkistystoiminnan periaatteille ja säilyvät näitä periaatteita noudattamalla.
 • Isän velvollisuus on johtaa perhettään rakkaudessa ja oikeudenmukaisuudessa, pitää huolta puolisostaan ja perheestään, taata heille toimeentulo, suojella perhettään ja johtaa sitä hengellisesti.
 • Äidin ensisijainen velvollisuus on lastensa hoivaaminen.
 • Äidit ja isät ovat yhdessä vastuussa perheestä, ja heidän tulee tukea toisiaan tasa-arvoisina kumppaneina.
 • Yhteiskunnan tehtävänä on suojella perhettä, joka muodostaa yhteiskunnan perustan.

Varoituksia muokkaa

 • Jokainen, joka tekee aviorikoksen, pahoinpitelee puolisoaan tai lapsiaan tai lyö laimin heistä huolehtimisen, joutuu vastaamaan teoistaan Jumalalle.
 • Perheinstituution hajottaminen tai murentaminen tuo maailmalle ne vitsaukset, joista muinaiset ja nykyiset profeetat ovat varoittaneet.

Aiheesta muualla muokkaa