Paavalin kirje laodikealaisille

Paavalin kirje laodikealaisille on apostoli Paavalin kirjoittamaksi väitetty kirje Laodikeian (usein Laodikea) asukkaille. Mikäli tällainen kirje on joskus ollut olemassa, se on hävinnyt. Kirje ei ole osa Uuden testamentin kaanonia.

Paavali kehottaa Kolossalaiskirjeessään Kolossan asukkaita lähettämään kirjeensä eteenpäin Laodikeaan ja samalla lukemaan seurakunnalle Laodikeasta saapuvan kirjeen (Kolossalaiskirje 4:16). On mahdollista, että Paavali viittaa tässä Laodikean seurakunnalle kirjoittamaansa kirjeeseen, joka on sittemmin kadonnut. Toisaalta on mahdollista, että Paavali tarkoittaa Laodikeassa kirjoitettua kirjettä. Osa raamatuntutkijoista arvelee, että Paavali viittaa maininnallaan Efesolaiskirjeeseen – jossa Efesos mainitaan vain otsikossa, ei itse kirjeessä -, osa taas kiistää tämän. Yhdessäkään Uuden testamentin kreikkalaisessa käsikirjoituksessa ei ole kirjettä laodikealaisille, ja jo Hieronymus totesi 300-luvulla, että "jokainen" on torjunut tällaisen kirjeen olemassaolon.

Muratorin kaanon mainitsee Paavalin kirjeen laodikealaisille epäaitona kirjeenä, joka on kyhätty Paavalin nimiin edistämään Markionin ajatuksia. Tämän maininnan perusteella on arveltu, että Markion olisi työstänyt Efesolaiskirjeestä paremmin omaan teologiaansa sopivan version, jonka hän olisi nimittänyt Laodikealaiskirjeeksi. Toisaalta jotkut arvelevat Markionin kaanonin Laodikealaiskirjeen olevan sama kuin Vulgataan eräisiin käsikirjoituksiin liitetty Paavalin kirje laodikealaisille. Mahdollista on toki sekin, että Muratorin kaanon viittaa nykyään tuntemattomaan kirjeeseen laodikealaisille.

Vaikka Vulgatan kääntäjä Hieronymus torjuikin ajatuksen Laodikealaiskirjeen olemassaolosta, on eräisiin 500-luvulta peräisin oleviin Vulgatan käsikirjoituksiin samoin kuin eräisiin muihinkin latinankielisiin käsikirjoituksiin liitetty Paavalin kirje laodikealaisille osaksi Paavalin kirjekokoelmaa. Kyseessä on lyhyehkö kirje, joka sisältää viittauksia Paavalin muihiin kirjeisiin. Laodikealaiskirjeessä "Paavali" kiittää laodikealaisten kristillistä elämää, varoittaa heitä harhaopeista, kirjoittaa vankeusajastaan ja antaa vastaanottajille kehotuksia. Kirje ei tuo uutta tietoa apostoli Paavalin elämästä tai teologiasta, ja se on selvästi muiden Paavalin kirjeiden pohjalta laadittu.

Itävaltalainen mystikko Jakob Lorber (1800–1864) väitti saaneensa ilmestyksessä apostoli Paavalin laodikealaiskirjeen tekstin, jonka hän myös julkaisi. Tällä kirjeellä ei ole mitään tekemistä Vulgatan Laodikealaiskirjeen kanssa.

Aiheesta muuallaMuokkaa