Pääkone tarkoittaa laivassa käytettävää moottoria, joka työntää sitä eteenpäin. Nykyään pääkone on melkein poikkeuksetta dieselmoottori, mutta myös turbiinit mm. kaasuturbiini ja höyryturbiini saattavat olla pääkoneina. Mäntähöyrykonetta ei enää nykyään pääkoneenä käytetä. Laivoissa on myös toinen koneryhmä pääkoneen lisäksi; apukoneet. Ne pitävät laivan sähköverkkoa yllä ja hoitavat myös laivan lämmityksen. Apukoneiden ansiosta laivan pääkonetta ei tarvitse käyttää satamassa.

Laivoissa, joissa on dieselsähköinen voimansiirto, ei ole varsinaista pääkonetta, vaan useita dieselmoottoreita tuottamassa sähköä generattoreiden avulla ja sähkömoottorit pyörittämässä potkureita tai ruoripotkureita.

Myös joissakin dieselvetureissa on erillinen pääkone ja apukone, esim. Dv12. Pääkone tekee voiman liikkumiseen, kun taas apukone pyörittää generaattoria ja kompressoria.