Osatyökyvyttömyyseläke

yhteiskunnan tukimuoto

Osatyökyvyttömyyseläke on eläkkeen muoto, jota voidaan myöntää, jos henkilön työkyky on alentunut, mutta hän selviytyy kuitenkin osa-aikatyöstä tai kevyemmistä työtehtävistä. Jo työssä ollessa voi hakea ennakkopäätöstä oikeudesta osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Jos saa myönteisen päätöksen, on henkilöllä 9 kuukautta aikaa päättää, siirtyykö hän eläkkeelle vai jatkaako täysipäiväisessä työssään. Eläkkeen saannin ehtona on työkyvyn alentuminen vähintään 40% eli 2/5. Ansioiden tulee myös alentua saman verran, jotta eläkettä saisi. Osatyökyvyttömyyseläke on rahamäärältään puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Jos osatyökyvyttömyyseläke myönnetään määräajaksi on se nimeltään osakuntoutustuki.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen voi myös saada, vaikka olisi työtön. Työtön voi ilmoittautua TE-toimistoon ja saada työttömyyspäivärahaa josta on poistettu osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä.

Myös yrittäjä voi saada osatyöttömyyseläkettä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvän yrittäjän on vähennettävä yrittäjänä toimimistansa ja tulojen määrää enintään 60 prosenttiin ns. kokoaikaisesta työtulosta. [1]

Osatyökyvyttömyyseläkettä haetaan omasta eläkevakuutusyhtiöstä sen määrittelemällä työkyvyttömyyseläkehakemuksella. Hakemuksen käsittely kestää keskimäärin 2-3 kuukautta.[2]

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva kuuluu yleisen asumistuen piiriin toisin, kuin täyttä eläkettä nauttivat.[3]

Lähteet muokkaa