Osakeryhmä

Osakeryhmä tarkoittaa Suomen asunto-osakeyhtiölaissa järjestysnumerolla yksilöityjä yhtä tai useampaa osaketta, jotka tuottavat oikeuden hallita tiettyä osakehuoneistoa. Osakeryhmiä käytetään asunto-osakeyhtiössä ja keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä. Yhtiöjärjestyksessä määrätään, mitä osakehuoneistoa mikäkin osakeryhmä vastaa.[1][2][3]

Osakeryhmää koskee jakamattomuuden periaate.[4] Samaan osakeryhmään kuuluvia osakkeita ei saa erikseen merkitä, luovuttaa tai muulla tavoin siirtää tai pantata. Tästä on poikkeuksena se, jos huoneisto jaetaan tai osa siitä yhdistetään toiseen huoneistoon.[3]

Vuoteen 2018 asti voimassa olleiden asunto-osakeyhtiölain säädösten mukaan kustakin osakeryhmästä oli annettava osakekirja. Säännös on kumottu vuoden 2019 alusta.[3][5]

LähteetMuokkaa

  1. Sanastoa (Hakusana osakeryhmä) osakehuoneistorekisteri.fi. Viitattu 26.10.2021.
  2. Osakeryhmä TEPA-termipankki. Viitattu 26.10.2021.
  3. a b c Asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009/1599) finlex.fi. Viitattu 26.10.2021.
  4. Pönkä, Ville: Osakeryhmän jakamattomuuden periaate – Arviointia oikeuskäytännön valossa Defensor Legis. 7.6.2017.
  5. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 127/2018 vp) eduskunta.fi. Viitattu 26.10.2021.