Oikeussäännös

Oikeussäännös on oikeusjärjestykseen sisältyvä käsky, kielto tai ohje, jolla oikeusyhteisön jäsenen eli oikeusalamaisen käsketään toimia jotenkin, häntä kielletään toimimasta jotenkin tai hänen sallitaan toimia jotenkin.[1][2] Oikeussäännös on oikeustieteellinen nimitys, joka eroaa moraalisista säännöistä ja tapanormeista.[3]

Oikeussäännöksiä julkaistaan julkisen vallan antamissa noudatettaviksi tarkoitetuissa säädöksissä. Säädöksen sisältö voidaan jäsentää useaksi oikeussäännökseksi. Nykyajan lainsäädännössä on tavallista, että oikeussäännöksille annetaan oma otsikko, esimerkiksi rikoslain 28 luvun pykälien otsikkoina on varkaus, törkeä varkaus, näpistys ja niin edelleen.[4]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Otavan iso tietosanakirja, Otava 1963
  2. Kielitoimiston sanakirja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2006
  3. Nationalencyklopedin, Bokförlaget Bra Böcker 1995
  4. Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys 1999, osa VII, p. 839–840