Oikeusohje on oikeusjärjestyksen käsky tai kielto, joka opastaa jonkin oikeudellisen menettelyn toteuttamisen. Sen lähikäsite on oikeussäännös, jollaisia julkaistaan säädöksissä.

Nykyisin oikeusohjeet ilmaistaan säädöksissä ja tuomioistuinten tekemissä ratkaisuissa ja ennakkopäätöksissä, jotka ilmentävät säädösten tulkintoja ja niistä puuttuvien tilanteiden ratkaisuperiaatteita. Säädösten oikeusohjeita tulkitaan myös lainsäädännön esitöihin sisältyviin perusteluihin nojautuen.[1] Yleiseksi oikeusohjeeksi kutsutaan oikeusohjetta, jota voidaan soveltaa useisiin yksittäisiin tapauksiin. Velvoittava oikeusohje on puolestaan lainsäätäjän arvovaltaisesti ja lopullisesti muotoilema lausuma.[2]

Lähteet muokkaa

  1. Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys 1994–1999, ISBN 951-855-135-9, osa V palsta 684.
  2. Yleisen oikeustieteen luennot, sivu 28.[vanhentunut linkki]