Normaali laajennus

Abstraktissa algebrassa algebrallista kuntalaajennusta L/K sanotaan normaaliksi jos L on K[X]:n polynomien juurikunta. Bourbaki kutsuu tällaisia laajennuksia kvasi-Galois'n laajennukseksi.

Yhtäpitäviä ominaisuuksiaMuokkaa

Laajennuksen L/K normaalisuus on yhtäpitävää seuraavien ominaisuuksien kanssa. Olkoon Ka K:n algebrallinen sulkeuma, joka sisältää L:n.

  • Jokainen L:n upotus   Ka:han joka rajoittuu K:n identtisen kuvaukseen, toteuttaa σ(L) = L. Toisin sanoen   on L:n automorfismi K:n suhteen.
  • Jokaisella jaottomalla polynomilla K[X]:ssä jolla on ainakin yksi juuri L:ssä, on kaikki juuret L:ssä. Toisin sanoen se jakautuu lineaarisiin tekijöihin L[X]:ssä.