Nikkilä (Lahti)

kaupunkialueen tai taajaman osa Lahdessa

Nikkilä on kaupunginosa Lahdessa. Nikkilä sijaitsee Renkomäen ja Kerinkallion välissä rajautuen idässä Ämmälään ja lännessä Launeeseen. Lahden keskustaan on noin neljä kilometriä.

Kylä on saanut nimensä Lahden kartanon entisestä sivukartanosta, joka sijaitsi ennen Lahden kylän paloa nykyisessä Keski-Lahdessa. Talo mainitaan Lahden kylän talojen joukossa vuonna 1634. Nimi perustuu miehen nimeen Nikki, Niku, joka pohjautuu nimimuotoon Nikodemus.

Kapteeni Fellman osti Nikkilän tilan 1800-luvun lopulla ja liitti sen Kartanonsa maihin. Talo sijaitsi Launeen ja Renkomäen lähellä. Vuonna 1912 Nikkilän maat jaettiin useaksi eri tilaksi.

Maantieteellinen jako muokkaa

Maantieteellisesti Nikkilä jaetaan kolmeen erityyppiseen alueeseen.

Itä-Nikkilä koostui valtaosin isoista sodan jälkeisistä asutustiloista, jotka rakentuivat rintamamiestalotyypillä. Suurin osa asutustiloista on jo kaavoitettu uusiksi omakotialueiksi. Alueen asuntokanta koostuu valtaosin 1940-2000 -lukujen omakotiasunnoista, joista pääosa on parin viime vuosikymmenen aikana toteutuneita. Itä-Nikkilä täydentyy edelleen myös jatkossa.

Laakso-Nikkilä on uusi asuinalue Nikkilän vanhan asuinalueen eteläpuolella. Alue liittyy kiinteästi jo olemassa olevaan asutukseen. Loivasti Vartio-ojan laaksoon laskeutuvalle pellolle on rakennettu 2000-luvlla uusia omakotitaloja. Alueen kaavoitus ja rakentaminen jatkuu lähivuosina.

Läntisin osa Nikkilästä, Länsi-Nikkilä, on toimitila-aluetta, mutta asuntoalueen länsiosassa on metsäisen harjanteen ympärillä runsaasti eri-ikäisiä omakotitaloja. Niiden eteläpuolella on muutama 1980-luvun kerrostalo sekä joukko uudehkoja 2000-luvun rivitaloja.

Lähteet muokkaa

  • Marjukka Laapotti: Lahden paikannimistö
  • www.lahdenseutu.net