Nautintaselitelmä

Nautintaselitelmä on aiemmin käytössä ollut asiakirja, joka maa-alueen jakotoimituksessa laadittiin varsinaisen maanjaon perustaksi. Siinä lueteltiin kullekin jako-osakkeelle kuuluvat tilukset sekä niiden pinta-alat ja jyvitysarvot.[1] Nautintaselitelmään kuului kartta ja karttaselitelmä, johon tiluskuvion tiedot merkittiin. Nautintaselitelmästä nähtiin kuinka suuren osan jako-osakkaan omistamat jyvitysarvot olivat kaikkien jaettavien tilusten yhteisestä jyvitysarvosta. Jakotoimitusta ei voinut suorittaa ennen kuin jako-osakkaat olivat hyväksyneet nautintaselitelmän tai se oli hyväksytty tuomioistuimen päätöksellä joko sellaisenaan tai muutettuna.[2]

Nautintaselitelmästä säädettiin asetuksessa jakolaitoksesta (82/1916) sen 97–100 pykälissä. Sitä käytettiin myös asetuksen kumonneessa jakolaissa (604/1951) 106 pykälässä ja lain nojalla annetussa jakoasetuksessa (407/1952) 7 luvussa. Jakolaki kumottiin kiinteistönmuodostamislailla (554/1995).

LähteetMuokkaa

  1. Uusi tietosanakirja, Tietosanakirja oy 1960–1966.
  2. Iso tietosanakirja, Otava 1931–1939.