NOT-portti

NOT-portti (engl. NOT gate tai inverter, käytetään suomalaista nimitystä ei) on looginen portti, joka vastaa loogista negaatiota ja siten sanaa ”ei”. Operaatiosta käytetään logiikassa joskus symbolia , tai . Sen merkitys on ”negaatio”, ts. propositiologiikan kaavana:

EI-portti.

ja totuustauluna:

p0 not p0
0 1
1 0

MuutaMuokkaa

Jos EI-portti kytketään toiseen EI-porttiin negaatio kumoutuu eli:  

Katso myösMuokkaa