Myymäläsuunnittelu

Myymäläsuunnittelu on vähittäismyymälän suunnittelemista mahdollisimman hyvin tarkoitustaan palvelevaksi kulkureittiensä, kalustuksensa, tavaroiden esillepanon, opastekylttien ja asiakaspalvelun kannalta. Sen tavoitteena on tehdä myymälässä käynti asiakkaalle mahdollisimman miellyttäväksi ja ostohaluja herättäväksi, ja näin kerryttää myymälää pitävälle yritykselle mahdollisimman suuri tuotto myymälästä.

Myymäläsuunnittelu nähdään nykyisin osana yrityksen visuaalista markkinointia, jonka tarkoituksena on esittää tuotteet mahdollisimman haluttavina, esimerkiksi upeasti valaistuina tai herkullisesti ja värikkäästi ja esille pantuina.[1] Visuaaliseen markkinointiin luetaan myymälätasolla rakennuksen ulkonäkö ja arkkitehtuuri, layout eli myymälän pohjaratkaisut kulkureitteineen sekä display-ratkaisut, kuten myymälän kalustus, muu sisustus ja somistus sekä opasteet.[2] Myymäläsuunnittelun piiriin kuuluvat kuluttajan näköaistimusten (tilakokemus, valaistus, värit jne.) lisäksi myös muut aistikokemukset, kuten tuoksut, lämpötila ja taustamusiikki.

Myymäläympäristön osatekijät jaetaan kolmeen ryhmään:[3]

 1. myymälän rakenteeseen,
 2. myymälän tuotevalikoimaan ja sen esillepanoon, sekä
 3. myymälän palveluihin.

Myymälän pohja ja kulkureititMuokkaa

Myymälän layout eli pohjaratkaisu jaetaan kolmeen päätyyppiin:

 1. putiikkityylinen pohjaratkaisu (free flow layout), jossa korkeat kalusteet ovat seinillä ja matalammat keskellä tilaa, mikä tekee mahdolliseksi koko tilan näkemisen yhdellä kertaa. Ennalta määriteltyjä kulkureittejä ei ole.
 2. supermarket-tyylinen pohjaratkaisu (grid layout): pitkät hyllyrivit luovat selkeitä kulkureittejä ja pakottavat asiakkaan kiertämään.
 3. tavaratalomainen pohjaratkaisu, joka on putiikki- ja supermarket-tyylien välimuoto, ja vaihtelee osastoittain.

Tuotteiden esillepanoMuokkaa

Myymälän tuotteiden esillepano voi pääratkaisultaan olla joko vertikaalista tai horisontaalista. Vertikaalisessa asettelussa tuotteita on hyllyissä tai telineissä useita päällekkäin. Horisontaalisessa esillepanossa tuotteet ovat vierekkäin.[4] Tuotteiden sijainnilla voi molemmissa pääratkaisuissa olla suuri vaikutus myyntiin. On esimerkiksi havaittu, että mikäli tuote siirretään silmänkorkeudelta alahyllylle, myynti voi laskea noin 60 prosenttia.[5]

MyymäläkalusteetMuokkaa

Myymälän kalusteilla on seuraavia tehtäviä:[6]

 • tehdä mahdolliseksi tuotteiden näyttävän ja myyvän esillepanon;
 • säilyttää tuotteet myyntikelpoisina;
 • tehdä asiakkaille helpoksi tarkastella tuotteita;
 • luoda myönteistä brändi- ja myymälämielikuvaa;
 • saada aikaan heräteostoksia;
 • olla helposti käsiteltävissä, siivottavissa ja muunneltavissa; ja
 • tehostaa ja helpottaa myyjien työtä.

LähteetMuokkaa

 • Markkanen, S. 2008. Myymäläympäristö elämysten tuottajana: myymäläsuunnittelun työkalupakki. Helsinki: Talentum. ISBN 9789521413131.
 • Nieminen, T. 2003. Visuaalinen markkinointi. Helsinki: WSOY. ISBN 9789510284520.
 1. Nieminen 2003 s. 159.
 2. Markkanen 2008 s. 125.
 3. Markkanen 2008 s. 101.
 4. Markkanen 2008 s. 127.
 5. Markkanen 2008 s. 128.
 6. Nieminen 2003 s. 246.