Mittakaava eli skaala on suhdeluku, joka kertoo kuvan, kartan, piirroksen tai muun sellaisen kokoa verrattuna sen esittämään todellisen kohteen kokoon suhdelukuna. Esimerkiksi mittakaava 1:100 (luetaan: yhden suhde sataan) tarkoittaa, että yksi yksikkö kuvassa vastaa sataa yksikköä oikeassa kohteessa, esimerkiksi yksi senttimetri kuvassa vastaa sataa senttimetriä kohteessa. Mittakaavoja käytetään erityisesti kartoissa, piirustuksissa ja pienoismalleissa.

Piirustus, johon on merkitty mittakaava 1:50 000 ja alapuolelle piirretty mittajana.

Mittakaavaa käytetään, kun halutaan havainnollistaa kohdetta, joka on liian suuri tai pieni esitettäväksi luonnollisessa koossaan. Havainnollistavasta mallista voidaan laskea kohteen oikea mitta kertomalla mitta matemaattisella kertolaskulla mittakaavan käänteisluvun kanssa. Mittakaavan suhdeluvun lisäksi tai sijasta kuvassa voi olla mittajana, jossa on ilmoitettu, mitä pituutta mittajanan pituus vastaa. Mittajanan perusteella voidaan laskea mittakaavan numeerinen suhdeluku. Konkreettisen pituuden lisäksi mittakaavalla (ja mittajanalla) voidaan kuvata ajallista pituutta (esimerkiksi aikajana).

Suuri ja pieni mittakaava ovat käsitteitä, jotka liittyvät mittakaavan suhteeseen. Suhdeluku voidaan ajatella murtolukuna, joten esimerkiksi 1:100 on suurempi kuin 1:1 000. Suuren mittakaavan kuvassa kohteet on kuvattu suurempina kuin pienen mittakaavan kuvassa.

"Mittakaavalla" tarkoitetaan kuvaannollisesti jonkin asian yleistä suuruusluokkaa. Voidaan esimerkiksi sanoa "Suomen mittakaavassa", kun viitataan koko maan tilanteeseen, tai "keskustelussa on mittakaavavirhe", kun väitetään verrattavan asioita, joiden painoarvo on erilainen.

Tämä arkkitehtuuriin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.