Merkintähinta on osakkeesta osakeyhtiölle maksettava summa osaketta kohden yhtiötä perustettaessa tai osakeannin yhteydessä.

Osakeyhtiötä perustettaessa merkintähinta määräytyy nimellisarvon mukaisesti, mikä on sama jokaista osaketta kohden[1]. Osakeannin yhteydessä merkintähinta määräytyy samoin, ja yhtiön osakepääoma korottuu liikkeelle laskettujen osakkeiden nimellisarvojen määrällä[1].

Osakkeen merkitseminen ja merkintähinnan maksaminen ovat kaksi eri asiaa - yleensä ne eivät tapahdu samanaikaisesti vaan maksu tapahtuu merkitsemisen jälkeen[2]. Merkintähinnat merkitään yleensä suoraan yhtiön osakepääomaan tai sen korotukseksi[3].

Joissain tapauksissa merkintähinta on rahan sijasta mahdollista maksaa myös apporttina[3].

Lähteet muokkaa

  1. a b Osakkeen nimellisarvo minilex.fi. MINILEX. Viitattu 16.8.2021.
  2. Kalle Kyläkallio: Osakkeen merkintähinnan maksu tilisanomat.fi. 25.1.2011. Viitattu 16.8.2021.
  3. a b Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624 finlex.fi. 21.7.2006/624. FINLEX. Viitattu 16.8.2021.