Merita-Nordbanken

entinen suomalais-ruotsalainen pankkikonserni
(Ohjattu sivulta MeritaNordbanken)

Merita-Nordbanken oli suomalaisen Meritan ja ruotsalaisen Nordbankenin yhdistymisestä syntynyt pohjoismainen pankkikonserni. Merita-Nordbanken syntyi vuonna 1997. Vuonna 2000 siitä tuli Nordea.

Merita-Nordbankenin synty muokkaa

Vuonna 1997 suomalainen Merita-pankki yhdistyi ruotsalaisen Nordbankenin kanssa, jolloin muodostui Merita-Nordbanken. Fuusiosta syntynyt konserni oli Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurin pankkikonserni. Sillä oli syntyessään 6,5 miljoonaa henkilöasiakasta eli noin puolet Suomen ja Ruotsin väestöstä. PK-yrityksiä oli asiakkaina 300 000 ja suuryrityksiä yli 400.[1]

Pankkien yhteistoiminta ennen fuusiota oli ollut vähäistä. Fuusio ei ollut kummankaan pankin kannalta välttämätön, mutta se nähtiin houkuttelevaksi. Nordbankenin vahvuuksia olivat toiminta ruotsalaisten kotitalouksien rahalaitoksena ja pk-sektorilla sekä sijoitusrahastoissa. Meritan vahvuuksia olivat kansainvälinen toiminta, suurasiakkaat, henkilö- ja eläkevakuutukset sekä elektroniset pankkipalvelut. Fuusioon houkutteli vahvuuksien ulottaminen Suomesta Ruotsiin ja Ruotsista Suomeen.[1]

Merita-Nordbanken aloitti toimintansa vuoden 1998 alusta. Konsernin emoyhtiöksi tuli suomalainen MeritaNordbanken Oyj.[2] Emoyhtiön omistajat olivat pörssinoteeratut holdingyhtiöt Merita Oyj ja Nordbanken Holding AB (publ) omistusosuuksin 40 % ja 60 %.[3] Äänivalta jaettiin 50–50 %. Pankin Suomen toiminnot jäivät konsernin tytäryhtiöön Merita Pankki Oyj:hin.

Pankkitoimintaa uusi konserni jatkoi entisillä nimillään. Suomessa pankki toimi nimellä Merita Pankki ja Ruotsissa nimellä Nordbanken. Nimien säilyttämistä puolsivat imagosyyt ja vanhojen asiakkaiden pitäminen uuden pankin asiakkaan muutoksesta huolimatta.[1]

Fuusiosta syntyi kertaluonteisia yhdistymiskustannuksia, mutta synergiahyötyjen uskottiin ylittävän ne. Suurin anti oli kummankin pankin vahvuusalueiden ulottaminen toisen pankin alueelle. Nordbankenista saatiin Merita Pankille vahvan vähittäispankkitoiminnan asiakaskonseptit, rahasto-osaamista ja ruotsalainen asuntolainakonsepti. Merita Pankista saatiin Nordbankeniin ulkomaantoimintojen osaamista, toimiva yksityispankki-konsepti ja elektronisen pankkitoiminnan osaaminen. Fuusio vaikutti onnistuneelta jo ensimmäisenä toimintavuonna. Toimintojen yhdistäminen oli kuitenkin hankalaa, koska pankit jatkoivat itsenäistä toimintaansa molemmissa maissa.[1]

Nordic Baltic Holding muokkaa

Omistusyhtiöt Merita Oyj ja Nordbanken Holding AB (publ) yhdistettiin Nordic Baltic Holdingiksi (NBH) alkuvuodesta 2000.[4] Yhdistäminen toteutettiin osakevaihdolla, jossa Meritan ja Nordbankenin osakkeet vaihdettiin NBH:n osakkeiksi. Tarkoitus oli saada yhtiön rakenteesta yksinkertaisempi.[1]

Konserniin yhdistettiin jo samana vuonna tanskalainen Unibank ja norjalainen Christiania Bank og Kreditkasse.[4]

Nordea muokkaa

Vuoden 2000 marraskuussa konserni otti käyttöön nimen Nordea.[4] Uuden nimen käyttöönotto eteni siten, että Nordea-nimi korvasi paikalliset brändit Merita, Nordbanken, Unibank ja K-Bank joulukuussa 2001.[5]

Suomen Merita-pankin liiketoiminta siirtyi monimutkaisessa yhtiöjärjestelyssä vuoden 2002 alusta yhtiölle, jonka nimeksi tuli Nordea Pankki Suomi Oyj.[6]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e Vihola, Teppo: Rahan ohjaaja. Yhdyspankki ja Merita 1950–2000. Merita Pankki Oyj, 2000. ISBN 951-889-103-6.
  2. Merita-konsernin vuosikertomus 1997 web.lib.hse.fi. Arkistoitu 7.9.2017.
  3. MeritaNordbanken: Vuosikertomus 1998 web.lib.hse.fi. Arkistoitu 6.9.2017.
  4. a b c Nordea vuosikertomus 2000 web.lib.hse.fi. Arkistoitu 6.9.2017.
  5. Nordea: Annual Report 2001 web.lib.hse.fi. Arkistoitu 7.9.2017.
  6. Merita Oyj — Osakehistoria www.porssitieto.fi. Viitattu 7.9.2017.