Memoriaali tarkoittaa alun perin kirjallista lausuntoa, virkakirjelmää, hakemusta, anomusta tai pohjapöytäkirjaa. Se tulee ranskan sanasta mémorial, joka taas juontaa juurensa latinan sanasta memoria (muisti).[1]

Asiakirja tai pöytäkirjaMuokkaa

Memoriaaliksi sanottiin aikaisemmin Suomessa hovioikeuden kanneviskaalin virkasyyteasioissa hovioikeuteen jättämää syytekirjelmää. Memoriaaliksi tai memoriaalipöytäkirjaksi puolestaan kutsuttiin sitä muistipöytäkirjaa, jota pidettiin oikeudessa tai virastossa asian käsittelyn aikana ja josta asia sitten lopullisessa muodossaan kokoonpantiin kantatuomiokirjaksi.[2]

MuistomerkkiMuokkaa

Ilmeisesti nykyään sanaa käytetään ulkomaisten kielten vaikutuksesta myös tarkoittamaan jonkun henkilön tai asian muistoksi tehtyä esinettä tai veistosta eli muistomerkkiä.lähde?

LähteetMuokkaa

  1. Aukio, Annukka (toim.): Uusi sivistyssanakirja, s. 404. Kolmas painos. Helsinki: Otava, 1983. ISBN 951-1-06121-6.
  2. Hakkila, Esko (toim.): ”Memoriaali”, Lakiasiain käsikirja, s. 631. Porvoo: Werner Söderström Oy, 1938.