Mega

SI-järjestelmän etuliite
Tämä artikkeli käsittelee kerrannaisyksikön etuliitettä. Sanan muista merkityksistä katso täsmennyssivu.

Mega (tunnus M) on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa miljoonakertaista (106).[1] Esimerkiksi yksi megawatti (MW) on tuhat kilowattia eli miljoona wattia. Sana johtuu kreikan sanasta megas (μέγας), joka tarkoittaa suurta.

Alun perin etuliite mega samoin kuin mikro otettiin käyttöön jo vuonna 1874 British Association for the Advancement of Science -järjestön (BAAS) suosituksesta. Tuolloin niitä käytettiin CGS-järjestelmän yksikköihin liitettyinä pääasiassa tieteellisissä yhteyksissä.[2] Vuonna 1960 yhdestoista yleinen paino- ja mittakonferenssi vahvisti nämä etuliitteet sekä muutamia uusia käytettäviksi myös SI-järjestelmässä.[3]

Tietokonetekniikassa megalla usein harhaanjohtavasti tarkoitetaan määrää 220 = 1 048 576, erityisesti kyseistä määrää tavuja. Tälle määrälle on sekaannusten välttämiseksi annettu etuliite mebi[4], joka on kuitenkin käytännössä jäänyt harvinaiseksi.

Lyhenne Mbps tarkoittaa megabittiä eli miljoonaa bittiä sekunnissa.

Kerrannaisyksikköjen etuliitteet
1 000n 10n Nimi Symboli Alkaen vuodesta[1] Lukuarvo sanoin Numeroin
1 00010 1030 kvetta Q 2022 kvintiljoona 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
1 0009 1027 ronna R 2022 tuhat kvadriljoonaa 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
1 0008 1024 jotta Y 1991 kvadriljoona 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1 0007 1021 tsetta Z 1991 tuhat triljoonaa 1 000 000 000 000 000 000 000
1 0006 1018 eksa E 1975 triljoona 1 000 000 000 000 000 000
1 0005 1015 peta P 1975 tuhat biljoonaa 1 000 000 000 000 000
1 0004 1012 tera T 1960 biljoona 1 000 000 000 000
1 0003 109 giga G 1960 miljardi 1 000 000 000
1 0002 106 mega M 1960 miljoona 1 000 000
1 0001 103 kilo k 1795 tuhat 1 000
1 0002/3 102 hehto h 1795 sata 100
1 0001/3 101 deka da 1795 kymmenen 10
1 0000 100 (Ei ole) (Ei ole) yksi 1
1 000−1/3 10−1 desi d 1795 kymmenesosa 0,1
1 000−2/3 10−2 sentti c 1795 sadasosa 0,01
1 000−1 10−3 milli m 1795 tuhannesosa 0,001
1 000−2 10−6 mikro µ 1960[2] miljoonasosa 0,000 001
1 000−3 10−9 nano n 1960 miljardisosa 0,000 000 001
1 000−4 10−12 piko p 1960 biljoonasosa 0,000 000 000 001
1 000−5 10−15 femto f 1964 tuhannesbiljoonasosa 0,000 000 000 000 001
1 000−6 10−18 atto a 1964 triljoonasosa 0,000 000 000 000 000 001
1 000−7 10−21 tsepto z 1991 tuhannestriljoonasosa 0,000 000 000 000 000 000 001
1 000−8 10−24 jokto y 1991 kvadriljoonasosa 0,000 000 000 000 000 000 000 001
1 000−9 10−27 ronto r 2022 tuhanneskvadriljoonasosa 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001
1 000−10 10−30 kvekto q 2022 kvintiljoonasosa 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001
Huomautukset:
1. Vuosi 1795 ilmoittaa ajankohdan, jolloin metrijärjestelmä otettiin käyttöön. Muut vuosiluvut eivät tarkoita välttämättä vuotta, jolloin kerrannaisyksikköä käytettiin ensimmäisen kerran. Vuosi ilmoittaa sen vuoden, jolloin CGPM hyväksyi sen käytön.
2. CGPM tunnusti jo vuonna 1948 mikronin käytön, mutta päätös kumottiin 1967–1968. (ks. BIPM—Resolution 7 of the 13th CGPM (englanniksi))

Lähteet muokkaa

  1. Suomen Standardoimisliitto: SI-opas (myös painettuna, ISBN 952-5420-93-0) (PDF) (Sivu 6.) SFS-oppaat. 04.11.2002. Suomen Standardoimisliitto. Viitattu 22.12.2011.
  2. Brief history of the SI BIPM. Viitattu 3.12.2015.
  3. Resolution of the 11th meeting of the CGPM (1960) CGPM. Viitattu 3.12.2015.
  4. Prefixes for binary multiples, The The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty