Matti Luoma (filosofi)

Matti Albert Luoma (10. heinäkuuta 1925 Tampere15. marraskuuta 2007 Tampere) oli suomalainen filosofi, psykologi ja dosentti. Luoma opiskeli Turun yliopistossa filosofiaa ja psykologiaa valmistuen vuonna 1950.[1] Hän väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa 1959.

Luoma oli Tampereen yliopiston kulttuurifilosofian dosentti ja hän toimi 20 vuotta yliopiston opiskelijoiden psykoterapeuttina ja psykologina Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä. Luoman kiinnostuksen kohteina olivat erityisesti kulttuurifilosofia ja uskonnonfilosofia sekä viimeksi Intian filosofia. [2][3]

JulkaisujaMuokkaa

 • Suomen kutomateollisuuden työnantajain liitto 1905-1955. Suomen kutomateolisuuden työnantajain liitto, Tampere 1955
 • Ammatilliset koulut : tietoja eri ammattialoille valmistavista kouluista ja kursseista ; laatineet Alma Hiitonen, Mirja Heickell, Matti Luoma. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, ammatinvalinnanohjaustoimisto, Helsinki 1958, 3. uusittu painos 1960, 4. uusittu painos 1961, 5 uusittu painos 1962, 6 uusittu painos 1963
 • Omalle uralle : kansalaiskoulun ammatinvalinnan oppikirja ; laatineet Ossi Hiisiö ja Matti Luoma ; opetusopillisen muokkauksen ovat suorittaneet Valle Ojaniemi ja Veikko Kiuru ; kuvituksesta on huolehtinut Olavi Hurmerinta. Osakeyhtiö Valistus, Helsinki 1958, 11. painos 1965
 • Die drei Sphären der Geschichte : systematische Darstellung und Versuch einer kristischen Analyse der kultursoziologischen inneren Strukturlehre der Geschichte von Alfred Weber, Helsingin yliopiston väitöskirja. Commentationes humanarum litterarum 25,4. Societas scientiarum Fennica, Helsinki 1959
 • Liikenne ja suojelu : esitietoja liikenne- ja suojelualan ammattien palvelukseen aikoville. 2. painos Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, ammatinvalinnanohjaustoimisto, Helsinki 1959
 • Uskonnonpsykologia eilen ja tänään : probleemahistoriallinen tutkimus. Acta Academiae socialis. Ser. A 1. Yhteiskunnallinen korkeakoulu, Tampere 1965
 • Kristinuskon moraalikritiikki Edvard Westermarckin elämässä ja ajattelussa. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A 12. Tampereen yliopisto, Tampere 1967
 • Tampereen yliopiston opiskelijapsykologin asiakkaat ja heidän ongelmansa 1966-1968. Tampereen yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 36. Tampere 1969
 • The ideology of group work. Research report / University of Tampere, Institute of Social Psychology 3. Tampere 1972
 • Psykoterapian tuloksellisuus ; kirj. Matti Luoma, Tuula Pahkinen, Pekka Kinnunen. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Helsinki 1980
 • Länsimaiden kaksi uskontoa: kristinusko ja rationalismi : filosofinen tarkastelu. WSOY 1991
 • Mystiikka ja filosofia idässä ja lännessä. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol. 52. Tampere 1994
 • Sri Aurobindo : modernin Intian johtava visionääri, yogafilosofi : elämä ja ajattelu. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. B vol. 47. Tampereen yliopisto, Tampere 1994
 • Länsimaisen kulttuurin kriisi nyt. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol. 64. Tampere 1998
 • Etsijän tie ja ihmisen probleemi : maailmankatsomuksien ja ihmisen kehityksen tarkastelua. TAJU, Tampere 2000
 • Tavoittelen tavoittamatonta : uskonnon filosofista tarkastelua. Tampere University Press, Tampere 2005

SuomennoksiaMuokkaa

 • Erich Fromm : Rakkaus ja henkinen kypsyys ; suom. Matti Luoma ja Marja Matikainen. Kirjayhtymä, Helsinki 1961, 4. painos ja uud. nimellä Rakkauden vaikea taito . Kirjayhtymä, Helsinki 1969 (alkuteos The art of loving)
 • Sri Aurobindo : Ihmisen tuleva kehitys : jumalallinen elämä maan päällä ; alkuteksteistä koonnut sekä tiivistelmällä ja selityksin varustanut P. B. Saint-Hilaire ; suomentaneet Matti Luoma ja Merja Ojamo. Ajaton hetki, Helsinki 1994 (alkuteos The future evolution of man)

LähteetMuokkaa