Maser (microwave amplification by stimulated emission of radiation eli "mikroaaltojen vahvistaminen stimuloidulla säteilyn emissiolla") on optinen laite. Maser tarkoittaa vahvistettuja, tahdistettuja mikroaaltoja. Maserissa sähkömagneettisen säteilyn aallot värähtelevät samassa tahdissa eli ovat koherentteja. Aallot ovat myös samaan suuntaan polarisoituneita ja tietenkin saman taajuisia. Tavallisessa mikroaaltosäteilyssä on eri taajuuksisia, eri tahdissa värähteleviä aaltoja.

Maser

Maser keksittiin ennen laseria, ja ensimmäisiä lasereita sanottiin ”optisiksi masereiksi”. Maser keksittiin Neuvostoliitossa ja USA:ssa 1950-luvun alussa.

Masereita käytetään sähköisinä vahvistimina radioteleskoopeissa, aseena sekä tarkoissa kelloissa.

Masereita on erityyppisiä, jotkut kiinteät aineet tuottavat masersignaalia, samoin monet kevyet molekyylit. Näitä ovat mm. vesi (H2O), hydroksidi-ioni (OH), ammoniakki (NH3) ja metanoli (CH3OH). Tähtien syntyalueilta tulee monesti vesimaser-emissio 22 gigahertsin taajuudella.