Makkabilaiskirjoihin (aiemmin Makkabealaiskirjoihin) kuuluu joukko deuterokanonisia eli Vanhan testamentin apokryfikirjoja, jotka on nimetty seleukideja vastaan kapinoideiden makkabealaisten mukaan: