Maanmittaustoimitus

Maanmittaustoimitus on kiinteistönmuodostamislain (KML, 12.4.1995/554) mukainen kiinteistötoimitus tai muun lainsäädännön mukainen toimitus, kuten lunastus-, yksityistie- tai maantietoimitus, jossa määritetään rekisteriyksikkö tai käyttöoikeusyksikkö siten, että sen ulottuvuus on kiinteistörekisterin mukaan määritettävissä.

Maanmittaustoimituksilla ylläpidetään kiinteistöjärjestelmää kiinteistöjaotuksen muuttuessa tai sitä kehitettäessä tai selvitettäessä. Valtion vastuulla olevien alueiden osalta maanmittaustoimitusta haetaan Maanmittauslaitoksesta. Asemakaava-alueilla erityisesti suuremmissa kaupungeissa ja kunnissa toimituksista huolehtivat kaupunkien mittausosastot.[1]

Maanmittaustoimitukset jaotellaan seuraavasti:[1]

1. Kiinteistötoimitukset
a. Kiinteistönmuodostamistoimitukset
i. Lohkominen
ii. Halkominen
iii. Erillisen vesijätön tai muun erillisen alueen muodostaminen tilaksi tai kiinteistöön liittäminen
b. Kiinteistöjärjestelytoimitukset
i. Uusjako
ii. Rakennusmaan järjestely
iii. Yhteisten alueiden jaot
iv. Tilusvaihto
v. Alueen siirtämiset (vesijätön lunastus; muun yhteisen maa-alueen lunastus; tontinosan lunastus; ulkopalstan lunastus)
vi. Yhteisen alueen muodostaminen tai alueen liittäminen yhteiseen alueeseen
vii. Muut kiinteistöjärjestelyt (osuuden siirto tai haamukiinteistön muodostaminen; yhteismetsän muodostaminen; rasitetoimitus)
c. Kiinteistönmääritystoimitukset
i. Rajankäynti
ii. Muu kiinteistönmääritys (KML 101,1 §)
iii. Kiinteistönmääritys yleisiin tarpeisiin erotetun alueen omistuksen ratkaisemiseksi ja tilaksi muodostamiseksi tai tilaan liittämiseksi
iv. Kiinteistönmääritys rasitetta koskevan epäselvyyden selvittämiseksi
2. Muut maanmittaustoimitukset
a. Rekisteriyksikön muodostamistoimitukset
i. Lunastustoimitus
ii. Maantietoimitus
b. Järjestelytoimitukset
i. Yhteismetsän jako
ii. Vesitilusjärjestely
iii. Yksityistietoimitus
iv. Kaivospiiritoimitus
v. Ulkoilureittitoimitus
c. Deklaratiiviset maanmittaustoimitukset
i. Deklaratiivinen yksityistietoimitus
ii. Vesipiirirajankäynti
iii. Sisä- ja ulkosaariston välisen rajan määrääminen
iv. Kalaväylän rajojen määrääminen
v. Lohi- ja siikappitoisessa joessa ja joen suussa olevan kalastusrajoitusalueen määrääminen
vi. Kalatien rajojen määrääminen


Lähteet muokkaa

  1. a b Majamaa, V.- Markkula, M: "Kiinteistönmuodostamislaki” 2001.

Aiheesta muualla muokkaa

Maanmittaustoimituksista Maanmittauslaitoksen sivuilla (Arkistoitu – Internet Archive)