Avaa päävalikko
Tlingit-intiaanien päälliköiden talo.

Luoteisrannikon intiaanit asuivat Pohjois-Amerikan luoteisrannikolla. Heillä oli rikas kulttuuriperinne, joka tulee esille muun muassa toteemipaaluissa. Tlingit, haidat, tsimshianit, kwakiutlit (kwakwaka'wakwit), rannikon salishit ja chinookit ovat näistä intiaaneista tunnetuimpia.

Luoteisrannikon alue on Yhdysvaltain luoteisrannikolla Luoteis-Kaliforniasta rannikon athapaskojen seuduilta pohjoiseen, Kanadan länsirannikolle ja Alaskan kaakkoisrannikolle eyakien asuinalueelle noin 61 leveysasteelle Kordillieerien länsirinteillä, eli Alaskan, Brittiläisen Kolumbian, Washingtonin ja Kalifornian osavaltioiden länsiosissa.

Pohjoisella luoteisrannikolla puhuttiin pääasiassa na dene-kieliä, etelämpänä erilaisa amerind-kieliä, muun muassa tshimshian-, wakasha-, salisha-, ja chinook-ryhmiin kuuluvia.

Eyakien, tlingitien, haidojen ja tsimshianien alue oli lauhkeaa sademetsää. Luoteisrannikon intiaanit hankkivat elatuksensa erityisesti lohen ja muiden kelojen kalastuksella. monet heimot pyydystivät hylkeitä. Jotkut heimot metsästivät valaita ja muita merinisäkkäitä. Varsinkin pohjoisen luoteisrannikon olivat kehittäneet melko pitkälle edistyneen kulttuurin ja yhteiskunnan ilman maanviljelyä. Monissa luoteisrannikon kylissä omaisuus oli sosiaalisen arvostuksen mitta. Kalastus oli elinkeino, joka mahdollisti uutterille ihmisille suuria saaliita ja siten suuria omaisuuksia. Heimojen jäsenet jakautuivat kastijärjestelmän mukaan päälliköihin, tavalliseen kansaan ja orjiin. Rikkaat pitivät yltäkylläisiä pitoja. Merkkitapahtumina, kuten toteemipaalun pystytyksen, päällikön valtaannousun, taisteluvoiton, avioeron, kuoleman jne. yhteydessä järjestettiin juhlia, potlatcheja, joihin liittyi uskonnollisia seremonioita, lahjojen vaihtoa, laulua ja tanssia. Potlach-juhlissa päällikkö jakeli heimolle lahjoja ja tuhosi omaisuuttaan heittämällä sitä veteen ja polttamalla, joilla tavoin kykeni näyttämään varallisuuttaan ja valtaansa.

Monet heistä asuivat pitkissä puutaloissa, joissa asui monta perhettä eli noin 20-50 ihmistä, kylissä 300-500 ihmistä[1]. He asuivat talvisin rannikoilla ja jokien ja purojen varsilla talvikylissä, ja keäisin oli tilapäisä asuinpaikkoja siellä, mistä ruokaa sai parheiten hankittua metsästämällä, kalastamalla tai keräämällä kasveja. Talvikylien paikka pyrittiin valitsemaan niin, että ne olivat myrskyiltä ja vihollisilta suojassa. Talot olivat 1-2 rivissä ovikaukko kohti vettä. Olivat taitavia kanootin rakentajia ja puutyöntekijöitä. Ruokaa valmistettiin kuumin kivin täyteyissä koreissa ja maahan kaivetuissa peitetyissä kuopissa, joissa oli kuumia kiviä. Kalaa säilöttiin savustamalla.

Luoteisrannikon na dene-kieliä puhuvat intiaanit saattoivat saapua asuinseudulleen ehkä 8 500 vuotta sitten[2].

Luoteisrannikon intiaaniheimotMuokkaa

Tribal Directory luettelee alueelta seuraavat heimot:[3]

LähteetMuokkaa