Luettelo japanin kielen välimerkeistä

Wikimedia-luetteloartikkeli

Tämä on luettelo välimerkeistä ja typografisista symboleista japanin kielessä. Nämä merkit eivät kuulu kana- tai kanjimerkkeihin.

ToistomerkitMuokkaa

Pääartikkeli: Toistomerkki
Symboli JIS X 0208 JIS X 0213 Unicode Nimi Käyttö
2139 1-1-25 3005 noma (ノマ)

kuma
kurikaeshi (繰り返し)
dō no jiten (同の字点)

Kanjin toistomerkki.
2138 1-1-24 4EDD dō no jiten (同の字点) Kanjin toistomerkki.
2152 1-1-19 30FD katakanagaeshi (かたかながえし)

kurikaeshi (くりかえし)

Katakanan toistomerkki.
2153 1-1-20 30FE katakanagaeshi (かたかながえし)

kurikaeshi (くりかえし)

Katakanan toistomerkki, jossa on dakuten.
2154 1-1-21 309D hiraganagaeshi (ひらがながえし)

kurikaeshi (くりかえし)

Hiraganan toistomerkki. Esimerkiksi はは (haha) voitaisiin kirjoittaa はゝ.
2136 1-1-22 309E hiraganagaeshi (ひらがながえし)

kurikaeshi

Hiraganan toistomerkki, jossa on dakuten. Esimerkiksi はば (haba) voitaisiin kirjoittaa はゞ.
2137 1-1-23 3003

nonoten (ノノ点)

Saman toistava merkki. Nimi tulee merkin ulkonäöstä, sillä se vaikuttaa koostuvan kahdesta -katakanasta.
EI EI 3031 Kanan pystysuuntainen toistomerkki.
EI EI 3032 Kanan pystysuuntainen toistomerkki, jossa on dakuten.

EI 1-2-19 (yläosa), 1-2-21 (alaosa) 3033 (yläosa), 3035 (alaosa) kunojiten (くの字点) Pystysuuntaisessa kirjoituksessa käytetty toistomerkki. Se toistaa kaksi tai useampaa edellistä kanaa..

EI 1-2-20 (yläosa), 1-2-21 (alaosa) 3034 (yläosa), 3035 (alaosa) kunojiten (くの字点) Kunojiten-merki, jossa on dakuten.

Sulkeet ja lainausmerkit (jap. 括弧, kakko)Muokkaa

Symboli JIS X 0208 JIS X 0213 Unicode Nimi Käyttö
「」 2156, 2157 1-1-54, 1-1-55 300C

300D

kagi (鉤, "koukku")

kagikakko (鉤括弧, "koukkusulkeet")

Tavalliset lainausmerkit.
『』 2158, 2159 1-1-56, 1-1-57 300E

300F

kagi (鉤)

nijūkagikakko (二重鉤括弧, "kaksoiskoukkusulut")

Kaksoislainausmerkit, joita käytetään usein osoittamaan kirjan otsikkoa.
() 2169, 216A 1-1-42, 1-1-43 pāren (パーレン, "sulkeet")

kakko (括弧)
marugakko (丸括弧, "pyöreät sulkeet")
shōkakko (小括弧, "pienet sulkeet")

〔〕 216C, 216E 1-1-44, 1-1-45 3014

3015

kikkō (亀甲, "kilpikonnankuori") Käytetään osoittamaan kommentteja lainatussa tekstissä.
[] 216D, 216E 1-1-46, 1-1-47 kakko

kagikakko (かぎかっこ)

{} 216F, 2170 1-1-48, 1-1-49 burēsu (ブレース, "sulkeet")

namikakko (波括弧, "aaltosulkeet")
nakakakko (中括弧, "keskisulkeet")

〈〉 2171, 2172 1-1-50, 1-1-51 3008

3009

kakko

yamakakko (山括弧, "vuorisulkeet")
gyume (ギュメ, "guillemets")
yamagata (山がた "vuorenmuoto")

Nimi gyume on japanin versio ranskan sanasta guillemets, kulmasulkeet.
《》 2173, 2174 1-1-52, 1-1-53 300A

300B

kakko

nijūyamakakko (二重山括弧, "kaksoisvuorisulkeet")
nijūgyume (二重ギュメ, "kaksoiskulmasulkeet")
nijūyamagata (二重山がた, "kaksoisvuorimuoto")

【】 2179, 217A 1-1-58, 1-1-59 3010, 3011 kakko

sumitsukikakko (すみつきかっこ)

Käytetään otsikoissa, esimerkiksi sanakirjoissa.
〖〗 EI 1-2-58, 1-2-59 3016

3017

〘〙 EI 1-2-56, 1-2-57 3018

3019

〚〛 EI EI 301A

301B

Foneettiset merkit (jap. 発音記号, hatsuonkigō)Muokkaa

Symboli JIS X 0208 JIS X 0213 Unicode Nimi Käyttö
2443 1-4-35 3063 sokuon (促音, "kaksoisäänne") Kahdentaa seuraavan konsonantin. Esimerkiksi sanasta "かた" eli kata tulee "かった" eli katta.
213C 1-1-28 30FC chōon (長音, "pitkä äänne")

bōsen (棒線, "viivalinja")

Kahdentaa vokaalin, käytetään yleensä katakanan yhteydessä.
212B 1-1-11 309B dakuten (濁点, "soinnillinen piste")


nigori (濁り, "soinnillinen")
tenten

Käytetään hiraganan tai katakanan yhteydessä ilmoittamaan konsonantin muuttumista soinnilliseksi. Esimerkiksi ta muuttuu tavuksi da ja shi tavuksi ji.
212C 1-1-12 309C handakuten (半濁点, "puoli-soinnillinen piste")

handaku (半濁, "puoli-soinnillinen") maru (丸, "pyörylä")

Käytetään hiraganan tai katakanan yhteydessä muuttamaan äänteet ha, hi, fu, he tai ho äänteiksi pa, pi, pu, pe tai po.

Välimerkit (jap. 句読点, kutōten)Muokkaa

Symboli JIS X 0208 JIS X 0213 Unicode Nimi Käyttö
2123 1-1-3 3002 kuten (句点, "lausepiste")

maru (丸, "pyörylä")

Pisteen vastine, päättää virkkeen.
2122 1-1-4 3001 tōten (読点, "lukupiste") Pilkun vastine.
2126 1-1-6 30FB nakaguro (中黒, "keskimusta")

potsu (ぽつ)
nakaten (中点, "keskipiste")

Käytetään erottamaan sanoja luetteloissa ja näyttämään ulkomaisten sanojen alku ja loppu. Jos esimerkiksi Bill Gates kirjoitettaisiin japaniksi yhteen "ビルゲイツ" ilman nakaguroa etu- ja sukunimen välissä, niiden vaihtumiskohtaa voisi olla vaikea tietää.

Muut erikoismerkitMuokkaa

Symboli JIS X 0208 JIS X 0213 Unicode Nimi Käyttö
213A 1-1-26 3006 shime (しめ) Merkkiä käytetään kirjoittamaan shime esimerkiksi sanassa shimekiri (deadline).
2141 1-1-33 301C nyoro (にょろ)

naishi (ないし)
nami (波, "aalto")
kara (から)

Käytetään ilmoittamaan "jostakin johonkin", esimerkiksi 月〜金曜日, "maanantaista perjantaihin". Vaakakirjoituksessa ja tietokoneilla käytetään usein pitkää aaltomerkkiä ~ (Unicode FF5E).
2144 1-1-36 2026 tensen (点線, "pistelinja")


santen rīda (三点リーダ, "kolmen pisteen johtaja")

Pistejono, joka vastaa puolta japanin ellipsistä. Käytetään myös epävirallisesti ellipsinä.
2145 1-1-37 2025 tensen (点線, "pistelinja")


niten rīda (二点リーダ, "kahden pisteen johtaja")

Harvoin käytetty.
2576 1-5-86 30F6 Yksinkertaistettu kanji 箇 (yleinen laskusuffiksi), jota käytetään yleisimmin ilmoittamaan ajanjaksoa kuukausissa (esimerkiksi 一ヶ月, yksi kuukausi) tai korvaamaan ga-tavu paikannimissä. Katso pieni ke.

EI 1-3-32
1-3-31
2022
25E6
bōten (傍点, "sivupiste")


wakiten (脇点, "sivupiste")

Näiden pisteiden lisääminen merkin sivuille painottaa kyseistä merkkiä. Vastaa kursiivin käyttöä.
21A6 1-2-8 203B kome (米, "riisi")


komejirushi (米印, "riisisymboli")

Symbolia käytetään tekstissä huomiomerkkinä, osin samoin tavoin kuin asteriskia. Katso myös sivu komejirushista.
2196 1-1-86 FF0A hoshijirushi (星印, "tähtisymboli")


asuterisuku (アステリスク, "asteriski")

Symbolia käytetään huomiomerkkinä.
EI 1-3-28 303D ioriten (庵点) Merkkiä käytetään osoittamaan laulun alkua tekstissä. Katso myös sivu ioritenistä.
222E 1-2-14 3013 geta-kigō (ゲタ記号, "geta-symboli") Nimi tulee geta-jalkineista. Se on oikolukijan merkki, joka osoittaa merkin puutetta, kun esimerkiksi tiettyä merkkiä ei voida näyttää tietokoneella.2276 1-2-86
1-2-91
1-2-92
1-2-93
266A
266B
266C
2669
onpu (音符, "nuotti") Käytetään hymiön tapaan epämuodollisessa tekstissä osoittamaan laulumaista ääntä tai leikkisää suhtautumista.

Järjestöille spesifiset symbolitMuokkaa

Symboli JIS X 0208 JIS X 0213 Unicode Nimi Käyttö
2229 1-2-9 3012 yūbin (郵便) Käytetään osoittamaan postitoimistoa kartalla ja laitetaan myös postinumeroiden eteen. Katso myös osoitteet Japanissa ja Japan Post.
3036 Postimerkin variantti ympyrässä.
1-6-70 3020 Postimerkin variantti, jossa on kasvot.
EI EI 3004 jisumāku (ジスマーク, "JIS-merkki")


nihon kōgyō kikaku (日本工業規格, JIS)

Merkki osoittaa tuotteessa, että se on yhdenmukainen Japanese Industrial Standardin kanssa.
24CD Merkki osoittaa musiikki- tai painotuotteessa, milloin tuote pitää viimeistään myydä tiettyyn hintaan saihan seidon eli Japanin vähittäismyyntijärjestelmän mukaan. Joskus käytetään vain ympyröimätöntä merkkiä "X".
24CE Merkki osoittaa musiikki- tai painotuotteessa ensimmäistä päivää, milloin tuote pitää myydä tiettyyn hintaan saihan seidon eli Japanin vähittäismyyntijärjestelmän mukaan. Se on tyypillisesti musiikki- tai painotuotteen julkaisupäivämäärä.

Katso myösMuokkaa