Luettelo Suomen päivänkorennoista

Wikimedia-luetteloartikkeli

Luettelo Suomen päivänkorennoista sisältää Suomesta tavatut päivänkorentojen lahkoon (Ephemeroptera) kuuluvat hyönteislajit. Luettelo on aakkostettu heimoittain tieteellisen nimen mukaan.[1] Suomessa on tavattu 55 päivänkorentolajia, joista viisi on luokiteltu on luokiteltu vuoden 2010 uhanalaisarvioinnissa vaarantuneeksi (VU) ja yksi äärimmäisen uhanalaiseksi (CR). Yhden lajin katsotaan hävinneen (RE).[2] Luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltaviksi luokitellut lajit on merkitty e:llä[3] Suomenkielinen nimi on mainittu suluissa, jos lajilla sellainen on.[4]

Laji Baetis macani muodostunee tosiasiassa useista kryptisistä lajeista, joita ei toistaiseksi osata erottaa toisistaan. Lisäksi lajin Baetis scambus esiintyminen Suomessa on epävarmaa.[1]

heimo AmeletidaeMuokkaa

heimo ArthropleidaeMuokkaa

heimo BaetidaeMuokkaa

Heimo CaenidaeMuokkaa

heimo EphemeridaeMuokkaa

heimo EphemerellidaeMuokkaa

heimo HeptageniidaeMuokkaa

heimo LeptophebiidaeMuokkaa

heimo MetretopodidaeMuokkaa

heimo PotamanthidaeMuokkaa

heimo SiphlonuridaeMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. a b Eino Savolainen (2009) Päivänkorentojen (Ephemeroptera) esiintyminen Suomessa. KULUMUS vol. 15. Kuopion kaupungin painatuskeskus ISBN 978-951-842-336-5
  2. Savolainen, E. & Ilmonen, J. 2010. Päivänkorennot. Julk.: Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.). Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. s. 378–382.
  3. luonnonsuojeluasetus (160/1997)
  4. http://www.kolumbus.fi/esko.viitanen/speciesephemeroptera.htm