LilyPond

(Ohjattu sivulta Lilypond)

LilyPond on nuottien kirjoittamiseen tarkoitettu avoimen lähdekoodin vapaasti saatavilla oleva tietokoneohjelma. LilyPond on kääntävä ohjelma. Sille syötetään ASCII-muotoinen tekstitiedosto, joka sisältää ohjeet nuottien kirjoittamiseksi. Tuloksena saadaan PDF-tiedosto, joka puolestaan sisältää ohjeet nuottien latomiseksi joko tietokoneen näytölle tai paperille. Lisäksi LilyPond voi tuottaa myös MIDI-tiedoston, jota voidaan kuunnella jollain mediasoittimella.

LilyPond
LilyPond-logo.png
Lilypondilla tuotettu nuotti
Lilypondilla tuotettu nuotti
Kehityshistoria
Vakaa versio 2.18.2 / 23.3.2014[1]
Kehitysversio 2.19.80 / 15.8.2017[1]
Tiedot
Ohjelmistotyyppi Nuotinnusohjelma
Alusta Unix (GNU/Linux ja FreeBSD), MacOS X ja Windows
Ohjelmointikielet C++, Scheme
Lisenssi GNU General Public License ja GNU Free Documentation License [2]
Aiheesta muualla
Kotisivu

Historia ja julkaisutMuokkaa

LilyPond on syntynyt[3] 1.8.1997 Jan 'Janneke' Nieuwenhuizen'in ja Han-Wen 'Wendy' Nienhuys'in tyttärenä. Syntymäpaino oli 345 ktavua. Ensimmäisen julkaisun numero oli 0.1.

LilyPondista on nykyisin kaksi sarjaa julkaisuja: Vakaat ja kehitysjulkaisut[4]. Vakaassa julkaisussa toinen numero on parillinen kuten esimerkiksi 2.14, 2.16 ja 2.18. Kehitysjulkaisuissa toinen numero on pariton kuten esimerkiksi 2.11, 2.13 ja 2.15. Nykyinen vakaa julkaisu on 2.18.2 ja kehitysjulkaisu 2.19.80[1].

LilyPondin käyttöMuokkaa

Lilypondin peruskäyttö tapahtuu komentoikkunassa. Kirjoitetaan ensin tekstitiedosto, joka teksti sisältää ohjeet sävellyksen kirjoittamiseksi. Tekstitiedosto kirjoitetaan jollain tekstieditorilla. Tekstinkäsittelyohjelmia kuten Word ei tässä voi käyttää. Tekstitiedoston päätteenä tulee olla .ly, esimerkiksi ukkonooa.ly. Seuraavassa on esimerkki yksinkertaisen kappaleen tekstitiedostosta.

\version "2.18.2"
\language "suomi"
\header {
	title = "Ukko Nooa"
	composer = "Sävelmän alkuperä tuntematon"
}
melodia = \new Voice{
	\time 2/4
	\key c
	\major

	c'8c'c'e'|d'8d'd'f'|e'8e'd'd'|c'4r4
	e'8e'e'e'|g'4f'|d'8d'd'd'|f'4e'
	c'8c'c'e'|d'8d'd'f'|e'8e'd'd'|c'2
	\bar"|."

}
\score{
	\new Staff<<\melodia>>
	\layout {}
	\midi {}
}

Kun tekstitiedosto on tallennettu ja varustettu .ly-päätteellä se ajetaan LilyPond-ohjelmalla. Esimerkiksi Debianissa tämä tapahtuu yksinkertaisesti seuraavasti.

käyttäjä@debian8:~/Musiikki$ lilypond ukkonooa.ly

Ohjelma tulostaa komentoikkunaan joko virhelistan (hyvin todennäköistä) tai sitten ilmoittaa että on onnistuneesti luonut nuottisivun. Mikäli tuli pitkä virhelista on palattava tekstieditoriin korjaamaan virheet ja yritettävä uudestaan. Jos virheitä ei ole, ohjelma luo PDF-tiedoston. Tämä nimetään oletusarvoisesti alkuperäisen tekstitiedoston mukaan eli esimerkiksi ukkonooa.pdf. Mikäli on haluttu myös äänitiedosto niin se nimetään vastaavasti ukkonooa.midi. LilyPond tallentaa luomansa tiedostot siihen hakemistoon missä ohjelma ajetaan. Siis tässä esimerkissä hakemistoon ~/Musiikki.

Edellisen esimerkin mukainen nuotti näyttää seuraavalta.

Ja kuulostaa seuraavalta:

Ukko Nooa

Graafiset käyttöliittymätMuokkaa

LilyPondiin on saatavilla myös käyttöä helpottavia graafisia käyttöliittymiä esimerkiksi[5]:

LilyPondin ominaisuudetMuokkaa

LilyPondilla voi luoda nuotteja moniin tarkoituksiin. Seuraavassa joitakin tavallisimpia käyttökohteita:

  • Yksinkertainen sävellys (kuten Ukko Nooa)
  • Laulunuotti sanoineen
  • Pianonuotti
  • Nuotti kamariorkesterille
  • Sinfoniaorkesterin partituuri
  • Tabulatuuri kitaralle
  • Sointumerkinnät (tarvittaessa varustettuna kitaran sointuotteilla)
  • MIDI-tiedostoon voi määritellä eri soittimia (esimerkiksi sinfoniaorkesterin).

LilyPondin käyttöohjeetMuokkaa

Lilypond yhteisö tarjoaa vapaasti käytettäväksi kattavat ohjeet ohjelman käyttämiseksi. Käyttöohjeita on saatavissa[6] tavallisesti kolmessa muodossa: Usealle sivulle jaetut HTML-ohjeet, yhden sivun HTML-ohjeet ja PDF-ohjeet. Usealle sivulle jaettuja HTML-ohjeita on kätevä käyttää suoraan selaimella verkkoyhteyden kautta. Yhden sivun HTML-ohjeet sisältävät aina koko aineiston yhdellä sivulla. Niiden käyttö voi olla hankalaa, koska jotkut ohjeet ovat todella laajoja. PDF-ohjeet on ladattavissa omalle koneelle ja niitä voidaan käyttää ilman verkkoyhteyttä.

LilyPondin hankkiminenMuokkaa

Ohjelma on ladattavissa omalle koneelle muun muassa ohjelmaa ylläpitävän yhteisön sivuilta[7]. Linux-koneille ohjelman saa helpoiten ladattua oman jakeluversionsa pakettivarastosta. Koska kysymyksessä on avoimen lähdekoodin ohjelma on se saatavissa myös lähdekoodina. Lähdekoodin voi halutessaan kääntää itse ja asentaa sen omalle koneelle.

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa