Likvidus on kemiassa, fysiikassa ja materiaalitieteissä tasapainopiirroksen viiva (tai taso), jonka yläpuolella (lämpötila korkeampi) aine on kokonaan nestemäisessä muodossa. Likvidus on käyrä binäärisessä tasapainopiirroksessa, jonka Y-akselina on lämpötila ja X-akselina kahden aineen pitoisuudet. Ternääristen seosten tasapainopiirrokset esitetään kolmiulotteisina. Näillä esiintyy vastaavasti likviduspintoja.

Likviduksen ja soliduksen väliin jää aukko muilla kuin kiinteän sulamispisteen omaavilla puhtailla aineilla. Likviduksen ja soliduksen väliin jäävässä lämpötila-koostumusalueessa sulan faasin rinnalla esiintyy kiinteää faasia.

Sulan aineseoksen jäähtymisessä jähmettyminen alkaa likviduksen alapuolella ja aine on kokonaan kiinteässä muodossa soliduslämpötilaan tultaessa. Todellisuudessa jähmettyminen alkaa tasapainotilanteesta poiketen sitä alemmassa lämpötilassa, mitä nopeampi jäähtymisnopeus on.

Tämä fysiikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.