Liimattalansaari

Saimaan saari Puumalassa

Liimattalansaari on saari varsinaisella Saimaalla Puumalassa Etelä-Savossa.[2]

Liimattalansaari
Sijainti
Vesialue
Korkein kohta
135 m mpy.
Pinta-ala
7,95 km² [1]
Väestö
Asukasluku
noin 20 [1]
Asutuskeskukset
Liimattala
Kartta

Maantietoa muokkaa

Liimattalansaari on 4,6 kilometriä pitkä, 3,4 kilometriä leveä ja sen pinta-ala on 8,0 neliökilometriä [1]. Se sijaitsee Suur-Saimaan ja Lietveden välisessä saaristossa Lintusalon ja Niinisaaren välissä sekä Rokansaaren kaakkoispuolella. Saaren pohjoispuolelta virtaa Vehkovirta, johon on merkitty Saimaan syväväylä. Muissa ilmansuunnissa ovat vesistöt saariston salmia ja lahtia. Idässä Niinisaaren puolella aukeaa Niinivesi, joka kapenee etelässä Liimattalanvirraksi. Etelässä on Syyrinkiselkä ja Kurensalon saari, jonka länsipuolelle jää Maunolanselkä. Selän ylittää pengertie Lintusaloon ja tien pohjoispuolella on Uittamoinselkä ja Alainenlahti. Selän pohjoisosassa se kapenee Varisvirraksi, joka saa vettä pohjoisen Vehkovirralta.[2]

Saaren salmista ja lahdista löytyy pieniä lähisaaria. Vehkovirrassa sijaitsevat esimerkiksi Laihasaari, Palosaari, Pitkäsaari, Pukkisaari ja Munaluoto. Laihasaareen ja Pitkäsaareen on rakennettu pengertieyhteydet. Niiniveden puolella on tiheä pieneten saarien saaristo. Niistä suurimmat ovat Iso Suurisaari, Pieni Suurisaari, Jaakonsaari ja Pilttuusaaret. Syyrinkiselällä hallitsee suuri Pönnönsaari sekä Raatosaari, Lammassaari, Hiidensaari, joita käytettiin apuna saaristotietä rakennettaessa, ja vielä suuri Kiilsaari. Uittamoinselällä ovat suurimpia saaria Sikosaari, Eteissaaret, Haapasaari ja Inkosaari. Varisvirrassa on Varissaari ja suuri Kortesaari.[2]

Liimattalansaari on kaksiosainen siten, että Uittamoinselän Alainenlahti ja Syyrinkiselän Taipaleenlahti lähes kohtaavat toisensa Taipaleenkannaksella, joka on vain 70 metriä leveä. Saaren pääosa jää kannaksen pohjoispuolelle ja etelässä sijaitsee pienempi osa. Pääosassa saarta on vielä yksi huomattava lahti Lehmäinlahti, joka aukeaa saaristoiseen Niiniveteen. Lahden suojana ovat Huuhanniemi ja Metonniemi. Pohjoisrannassa kohoaa Suurenvuorenniemi. Liimattalansaari on mäkinen. Huomattavia mäkiä ovat Kennäinmäki, joka kohoaa 115 metrin korkeuteen mpy., ja saaren eteläosan Säkkimäki (115 m). Suurenvuorenniemessä sijaitseva mäki kohoaa 105 metrin korkeuteen. Sieltä voi nähdä hyvin Syväsaarenvirralle päin. Vaikka mäkiä on paljon, ei soita esiinny runsaasti. Suurin suoalue sijaitsee saaren pääosan keskellä. Suolla sijaitsee myös Suurijärvi (3 ha). Sen eteläpuolella on Pienijärvi (1,5 ha), josta on johdettu kuivatusojat Vehkovirran Lauttasalmiin.[2][3]

Saaren kylä Liimattala kattaa kaiken asutuksen saarella eniten kiinteästi asuttuja talouksia löytyy saaren pienestä eteläosasta. Saaren saaristotie on yhdystie 15123, joka alkaa Hätinvirran lossilla, tulee Niinisaaresta pääosan etelärantaan ja se pujahtaa heti eteläosan läpi Lintusaloon. Taipaleenlahden tienhaarasta alkaa monihaarainen tiestö, josta pääsee kaikkialle saaren pohjoisosiin sekä myös Laihasaareen ja Pitkäsaareen.[2]

Historiaa muokkaa

Vuonna 2009 oli saarella 19 vakituista asukasta, 42 vapaa-ajan asuntoa ja niissä 168 asukasta.[1]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. a b c d Elina Auri: Ilman kiintää tieyhteyttä olevat pysyvästi asutut saaret (pdf) (s.96) Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 25.6.2021.
  2. a b c d e Liimattalansaari (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 25.6.2021.
  3. Ala-Saimaan lähialue (04.112) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 25.6.2021.

Aiheesta muualla muokkaa