Liikkuva koulu

Liikkuva koulu on kansallinen koulupäivän liikunnallistamiseen tähtäävä ohjelma.

Ohjelman tausta ja valmisteluMuokkaa

Ohjelman taustana voi pitää Koululaiset liikkeelle -yhteistyöverkoston esittämää kehyssuunnitelmaa koululaisen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan avulla vuodelta 2006.[1] Verkostossa osapuolina olivat valtion liikuntahallinto, Opetushallitus, liikuntajärjestöt (käytännössä Nuori Suomi ry) ja alan tutkimusyhteisöt. Vuonna 2008 opetusministeriö ja Nuori Suomi julkaisivat Fyysisen aktiivisuuden suosituksen kouluikäisille.[2] Kannanotto Liikkuvan koulun toteuttamiseksi ohjelmatasoisena esitettiin Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen politiikkariihessä 24.2.2009.[3]Vuotta myöhemmin julkaistiin Liikkuvaa koulua valmisteleva raportti[4]. Ministerit Stefan Wallin, Jyri Häkämies ja Henna Virkkunen linjasivat kouluviihtyvyyden, terveyden ja kansantalouden edellyttävän koulupäivän liikunnallistamista.[5]

Liikkuvan koulun pilottivaiheMuokkaa

Samana keväänä alkoi ohjelman pilottivaihe: Ensimmäiset toimet olivat opetushenkilöstön täydennyskoulutus, oppilaiden fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän kehittäminen, ohjelman työryhmän asettaminen ja päätös ensimmäisistä kokeiluavustuksista. Kokeilut käynnistyivät 20 kunnassa.[5] Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä FTS julkaistiin maaliskuussa 2011. Sitä puolsivat Opetushallituksen pääjohtaja Timo Lankinen, THL:n pääjohtaja Pekka Puska ja puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Antero Karumaa. [5]

Pilotista ohjelmaksiMuokkaa

Pilotin muuttaminen ohjelmaksi oli kirjattu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan 2011[6]. Opetushallituksen ylijohtaja Petri Pohjonen esitti liikunnallisen aktiivisuuden perusteeksi sen yhteyden oppimiseen. Opetusministeri Jukka Gustafsson korosti liikunnan kokonaisvaltaista tärkeyttä. Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki nosti esiin sen, että koulu tavoittaa kaikki lapset.[5] Vuonna 2014 Opetushallitus julkaisi uudet Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joissa koulujen toimintakulttuurille esitettiin linjaus: Oppivassa yhteisössä ymmärretään fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan istuvasta elämäntavasta. [7] Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman perusteella Liikkuva koulu laajennettiin valtakunnalliseksi.[8] Se nimettiin hallituksen Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 2. toimenpiteeksi, jolle on osoitettu 21 miljoonan euron kärkihankerahoitus vuosina 2016–2018. [9] Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä otettiin kouluissa virallisesti käyttöön 1.8.2016 nimellä Move![10] Maaliskuussa 2017 opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ilmoitti, että Valo ryn toteuttama Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma siirretään osaksi Liikkuvaa koulua.

Liikkuva koulu nytMuokkaa

Liikkuviksi kouluiksi on rekisteröitynyt valtaosa Suomen kouluista. Koulut voivat valita liikunnallistamisen tapansa itse. Tyypillisiä ovat olleet toiminnallinen oppiminen, välituntien muuttaminen aktiivisiksi ja ulkoilu myös yläkouluissa, kerhotoiminta sekä koulumatkojen aktiivisen kulkemisen edistäminen.[11]

LähteetMuokkaa

 1. Koululaisten liikunnan edistämisen yhteistyöverkosto: Koululaisen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla 2006. Nuori Suomi ry. Arkistoitu 6.8.2014. Viitattu 11.4.2017.
 2. toim. Tuija Tammelin ja Jukka Karvinen: Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 2008. Opetusministeriö ja Nuori Suomi. Viitattu 11.4.2017.
 3. Hallituksen politiikkariihen kannanotto 24.02.2009. Valtioneuvosto. Viitattu 11.4.2017.
 4. Liikkuva koulu -hanke Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:4. 2010. Opetusministeriö. Viitattu 11.4.2017.
 5. a b c d Toim. Tuija Tammelin, Kaarlo Laine, Salla Turpeinen: Liikkuva koulu -pilottivaiheen 2010–2012 loppuraportti 2012. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 261. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. Arkistoitu 13.4.2017. Viitattu 11.4.2017.
 6. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011. Valtioneuvoston kanslia. Viitattu 11.4.2017.
 7. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Arkistoitu 15.2.2017. Viitattu 11.4.2017.
 8. Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015. Valtioneuvoston kanslia. Viitattu 11.4.2017.
 9. Kärkihanke 1 – toimenpiteet Valtioneuvosto. Arkistoitu 13.4.2017. Viitattu 12.4.2017.
 10. Move! - Etusivu www.edu.fi. Viitattu 12.4.2017.
 11. LIKES-tutkimuskeskus: Liikkuva koulu – Nykytilan arviointi liikkuvakoulu.fi. 1.3.2017. Viitattu 11.4.2017.

Aiheesta muuallaMuokkaa

[1]