Liettuan NUTS-aluejako

Liettuan NUTS-aluejako on kolmetasoinen kansainvälisiin tilastointitarkoituksiin kehitetty aluejako. NUTS 1 ja 2 tasoilla Liettua ei jakaudu pienempiin yksikköihin ja NUTS 3-tasolla Liettua jakautuu kymmeneen yksikköön.

Taso Hallinnollinen yksikkö #
NUTS 1 1
NUTS 2 1
NUTS 3 Liettuan läänit (Apskritys) 10

NUTS koodit

muokkaa
LT0 Liettua
LT00 Liettua
LT001 Alytusin lääni
LT002 Kaunasin lääni
LT003 Klaipėdan lääni
LT004 Marijampolėn lääni
LT005 Panevėžysin lääni
LT006 Šiauliain lääni
LT007 Tauragėn lääni
LT008 Telšiain lääni
LT009 Utenan lääni
LT00A Vilnan lääni

Paikalliset hallinnolliset yksiköt

muokkaa

NUTS-tasojen rinnalla Liettuassa on myös kaksi hallinnollisen yksikön (LAU) tasoa:

Taso Hallinnollinen yksikkö #
LAU 1 Kunnallispiiri (Savivaldybės) 60
LAU 2 Kunta-alue (Seniūnijos) 518

Katso myös

muokkaa