LPMud

MUD-pelien tyyppi

LPMud (usein pelkkä LP) on eräs MUD-pelien tyyppi. Ensimmäisen LPMud-tyyppisen pelin kehitti Lars Pensjö Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa Göteborgissa, Ruotsissa vuonna 1989.

LPMudien keskeinen piirre on, että ne pohjaavat driver-ohjelmaan, joka toimii virtuaalikoneena LPC-ohjelmointikielellä kirjoitetuille ohjelmille. Driver huolehtii verkkoliikenteestä ja virtuaalikoneen ajamisesta, kun taas LPC-ohjelmat hoitavat kaiken peliin liittyvän toiminnallisuuden. LPC on C-kieleen pohjautuva kieli, mutta siinä on tiettyjä toiminnallisia parannuksia (kuten parempi tuki merkkijonoille) ja se on myös täysin oliopohjainen. Periaatteessa samalla periaatteella voi aivan yhtä hyvin luoda jotain muuta kuin MUDeja; esimerkiksi joitain talker-järjestelmiä on luotu LPMud-pohjan päälle.

LPMud on pelkkä yhteinen nimi teknologialle. Erilaisia drivereitä on runsaasti, ja samoin niiden päälle rakennettuja MUD-kirjastoja (ns. mudlibejä), jotka toteuttavat suurimman osan pelijärjestelmistä, ja joiden päälle ja joita laajentamalla voidaan helposti rakentaa yksilöllinen MUD.

Alkuperäiseen Lars Pensjön koodiin pohjaavat ja jotkin puhtaalta pöydältä kirjoitetut järjestelmät ovat vapaasti levitettävissä ja muokattavissa lähdekoodeineen, mutta eivät kuitenkaan ole avointa lähdekoodia: niiden käyttö kaupallisten järjestelmien rakentamiseen on kielletty. Jotkin MUD-kirjastot ovat kuitenkin avointa lähdekoodia.

LPMud-drivereita muokkaa

MUD-kirjastoja muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa