Kymenlaakson psykiatrinen sairaala

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala, lyhenteeltään KYPS, on Kouvolan Kuusankoskella sijaitseva psykiatrinen sairaala. Vuonna 2006 Sairaalanmäelle, Pohjois-Kymen sairaalan yhteyteen valmistuneeseen Carean omistamaan uudisrakennukseen siirtyivät Valkealan sairaalan ja Kotka-Haminan psykiatrisen osaston toiminnot.

ToimintaMuokkaa

Sairaalassa on hallinnon, toiminnallisen kuntoutuksen yksikön ja poliklinikkatoiminnan lisäksi seitsemän psykiatrista osastoa, joista kuusi on suljettuja ja joihin potilaat tulevat POKS:n sosiaali- ja kriisipäivystyksestä lääkärin lähetteellä.

AikuispsykiatriaMuokkaa

Osastot 1, 2 ja 4 ovat kukin tietynlaisiin psykiatrian osa-alueisiin erikoistuvia aikuisten akuuttiosastoja; esimerkiksi osasto 4 erikoistuu masennuksen hoitoon ja tarjoaa sähköhoitokonsultaatiota. Osastolle 6 siirretään akuuttiosastoilta pitkällisempää kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Osastolle 7 on keskitetty psykogeriatria eli kotiympäristössä pärjäämättömien varttuneiden henkilöiden hoito.

Lasten ja nuorten psykiatriaMuokkaa

Lastenpsykiatrian osasto 10 on tutkimus- ja kriisipohjaista hoitoa tarjoava alle 13-vuotiaiden viikko-osasto. Sen läheisyydessä toimivat sairaalakoulu, Kouvolan lastenpsykiatrian poliklinikka sekä avohoidon ja osaston välimallina toimiva kotisairaala, jossa erikoissairaanhoidon palvelut tuodaan potilaan kotiin.

Nuorisopsykiatrian osastolla 8 hoidetaan 13-17 -vuotiaita nuoria pääosin lyhyillä kriisijaksoilla, Kouvolassa ja Kotkassa toteutettavan poliklinikkahoidon ja tehostetun avohoidon niin kutsuttujen Välimaasto-tiimien ollessa pääasiallisia tukimuotoja.

Aiheesta muuallaMuokkaa