Kvasikoe on empiirinen interventionaalinen tutkimus, jolla tutkitaan intervention syyvaikutusta intervention kohteisiin tilanteessa, jossa kohderyhmää ja verrokkiryhmää ei ole valittu satunnaisesti.

Esimerkiksi huippulukion vaikutusta oppilaan menestykseen on vaikea tutkia, koska huippulukioon päässeet oppilaat ovat jo valmiiksi parempia kuin muut. Yleensä ei ole mahdollista arpoa huippulukioiden oppilaita, joten kohdehenkilöiden (huippulukioon päässeet) ja verrokkiryhmän (huonompaan lukioon päätyneet) erot ylioppilaskirjoituksissa eivät välttämättä ole huippulukion vaikutuksen ansiota.

Tällainen vinoutunut otos voidaan osittain korjata ottamalla koehenkilöiden keskiarvo huomioon mallissa, esimerkiksi regressioanalyysissä. Usein parempi keino on yrittää löytää otos, joka on "yhtä hyvä kuin satunnainen". Esimerkiksi tutkitaan vain niitä, joiden keskiarvo oli juuri ja juuri lukion pääsyrajan ylä- tai alapuolella. Nämä henkilöt ovat melko tarkkaan samanlaisia keskenään, joten heidän eronsa johtunevat huippulukiosta. Jälkimmäinen ratkaisu on tyypillisesti regressioepäjatkuvuusasetelma.

Ulkoiset linkitMuokkaa