Kunto

ihmisen fyysinen tai henkinen kelpoisuus, valmius tai kyvykkyys
Tämä artikkeli käsittelee fyysistä ja henkistä toimintakykyä. Kunto on myös suomalainen etu- ja sukunimi.

Kunto tarkoittaa ihmisestä puhuttaessa hänen fyysistä tai henkistä kelpoisuuttaan, valmiuttaan johonkin, tai kyvykkyyttään.[1]

Fyysinen kunto ja fyysinen toimintakyky

muokkaa

Fyysisellä kunnolla tarkoitetaan muun muassa kestävyyskuntoa, lihasvoimaa ja liikehallintaa. Fyysinen kunto on käsitteenä suppeampi kuin fyysinen toimintakyky, johon luetaan kuuluvaksi edellä mainittujen asioiden lisäksi muun muassa aistien toiminta.[2] Huono fyysinen kunto on suurin yksittäinen terveysriski molemmilla sukupuolilla. Fyysistä kuntoa voidaan ylläpitää liikunnalla, joka ylläpitää samalla myös psyykkistä kuntoa.[3]

Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan kehon kykyä suoriutua fyysisistä ponnistuksista ja muista tavoitteista. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa kykyä selviytyä arjen askareista, toiminnoista ja vaatimuksista vaivattomasti ja kivutta. Esimerkiksi kengännauhojen sitominen vaatii tiettyä notkeutta. Jos tällainen perustoiminto vaatii onnistuakseen erityistä ponnistelua tai erityisiä toimenpiteitä, esim. jalan nostoa tuolille tai jotain teknistä apuvälinettä, niin silloin fyysinen toimintakyky on rajoittunut. Iän myötä fyysinen toimintakyky heikkenee, mutta sitä voidaan kuitenkin merkittävästi pidentää toiminnan kautta edellyttäen luonnollisesti, etteivät terveydelliset seikat sitä rajoita. Terveys ja toimintakyky vaikuttavat toisiinsa.lähde?

Fyysinen suorituskyky

muokkaa

Fyysinen suorituskyky on alla olevan listan summa. Fyysisen suorituskyvyn osa-alueita tulee käsitellä kokonaisuutena sen sijaan, että keskityttäisiin vain yhteen tai muutamaan toisiaan täydentävään osa-alueeseen.lähde?

 1. Hengitys- ja verenkiertoelimistön kestävyys (aerobinen + anaerobinen)
 2. Lihaskestävyys
 3. Voimakestävyys
 4. Maksimivoima
 5. Nopeusvoima (pika- ja räjähtävä voima)
 6. Nopeus (räjähtävä ja liikenopeus, nopeuskestävyys)
 7. Liikkuvuus (nivelten täysi liikelaajuus)
 8. Taito ja tekniikka –> tehokkuus
 9. Kehonhallinta (koordinaatio, tasapaino, ketteryys)
 10. Kehonkoostumus (rasvattoman massan suhde rasvamassaan)
 11. Tukielinten kunto (selkäranka, luut, nivelet, tukevat lihakset)
 12. Asenne ja henkinen suorituskyky eli ns. kantti

Kunnon hankkiminen ja ylläpitäminen

muokkaa

Hyvän kunnon saaminen ja ylläpitäminen voi vaatia seuraavia asioita:lähde?

 1. Terveellinen ja riittävä ravinto[4]
 2. Fyysinen harjoittelu
 3. Monipuolinen ja vaihteleva
 4. Toiminnallinen harjoittelu
 5. Kokonaisvaltainen ja laaja-alainen, joka kattaa kaikki osa-alueet
 6. Energiatuotollisesta näkökulmasta kattava harjoittelu, joka huomioi elimistön eri energiantuottomekanismit
 7. Tehokas (tuottaa hikoilun ja sykkeen nousun)
 8. Lepo
 9. Riittävä uni[5]
 10. Palautuminen
 11. Keholle haitallisten ja sitä rasittavien aineiden eliminointi tai minimointi
 12. Psyykkinen hyvinvointi ja mielen stimulointi

Lähteet

muokkaa

Viitteet

muokkaa
 1. kunto. Kielitoimiston sanakirja. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2024.
 2. Arja Häkkinen ja Marja Arkela-Kautiainen: Fyysisen toimintakyvyn ja kunnon arvioinnin lähtökohdat Terveyskirjasto. 27.11.2007. Kustannus Oy Duodecim. Viitattu 12.8.2010. [vanhentunut linkki]
 3. Jyrki Nuutinen: Huono fyysinen kunto 4.3.2003. Vantaan Lääkärikeskus Oy. Viitattu 12.8.2010. [vanhentunut linkki]
 4. Paranna tuloksia syömällä oikein[vanhentunut linkki], Treenaus, 15.3.2011
 5. Älä tingi unenmäärästäsi[vanhentunut linkki], Treenaus, 14.3.2011