Kulttuuri-imperialismi

Kulttuuri-imperialismi tarkoittaa taloudellista, teknologista ja sivistyksellisestä ylivaltaa, joka sanelee ja yhdenmukaistaa vaikutuspiiriinsä joutuneiden yhteiskuntien arvot sekä käsityksen sivistyksestä, tiedosta ja kulttuurista. Kulttuuri-imperialismia on esiintynyt jo muinaisten suurvaltojen, kuten Rooman valtakunnan, yhteydessä. Modernin maailman kulttuuri-imperialismissa länsimaiset ideologiat, yhteiskuntarakenteet, kauneusihanteet, moraalikäsitykset, käsitykset seksuaalisuudesta, kulutustottumukset, ajatukset työstä, vapaa-ajasta, musiikista, ruoasta ja koko elämästä kaikkine osatekijöineen esiintyvät tavoiteltavina malleina kaikkialla länsimaiden sisällä ja ulkopuolella.

Kulttuurien kohtaamisten seurauksia tutkii akkulturaatiotutkimus.

Katso myösMuokkaa