Avaa päävalikko

Kotikäyntiopetus (engl. visiting teaching) on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa työmuoto, jossa seurakunnan vapaaehtoiset naisjäsenet (kutsutaan kotikäyntisisariksi) vierailevat seurakunnan toisten naispuolisten jäsenten luona. Kotikäyntiopetuksen järjestää kirkon naisjärjestö, Apuyhdistys, joka on yksi kirkon apujärjestöistä. Yleensä jokaisella apuyhdistyksen kotikäyntisisarella on oma kotikäyntipari, joilla on osoitettu muutama sisar, joiden luokse tehdä kotiopetuskäyntejä. Kotiopetuskäynnillä luetaan Raamattua tai muita kirkon pyhiä kirjoituksia, tutkitaan ajankohtaisia artikkeleita Liahona-lehdestä ja rukoillaan. Samalla kotikäyntisisarten tulee selvittää, tarvitseeko heidän vierailemansa sisar apua tai tukea joissain ajallisissa asiossa tai tarvitisiko hän tukea miespuolisilta pappeudenhaltijoilta. Huhtikuun 1. päivänä 2018 kirkon presidentti Russell M. Nelson ilmoitti, että kotikäyntiopetus samoin kuin kotiopetus lopetetaan nykymuodossaan ja korvataan uudenmallisella palvelutyökonseptilla.