Konstruktivismi (kansainvälinen politiikka)

Konstruktivismi on kansainvälisten suhteiden oppialan koulukunta, joka korostaa sosiaalisten identiteettien merkitystä kansainvälisessä politiikassa. Se kehittyi 1990-luvulla ja haastoi uusrealismin ja uusliberalismin.[1] Konstruktivismin merkittävimpänä edustajana on pidetty Alexander Wendtiä.[2][3]

Konstruktivismin mukaan kansainvälinen politiikka ei selity ensisijaisesti materiaalisilla tekijöillä vaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentuvilla identiteeteillä, mielikuvilla, uskomuksilla, periaatteilla, normeilla, toimintaopeilla ja muulla kollektiivisella tiedolla.[2] Kansainvälisessä politiikassa faktoina ja luonnollisina realiteetteina pidetyt asiat, kuten kansainvälinen anarkia, ovat vain sosiaalisten käytäntöjen synnyttämiä.[3] Konstruktivismi korostaa etenkin valtioiden identiteettien merkitystä, joita pidetään esimerkiksi etuja perustavampana käsitteenä, sillä jälkimmäiset pohjautuvat identiteetteihin.[4] Joidenkin konstruktivistien, kuten Wendtin, mukaan identiteetit muodostuvat valtioiden välisessä vuorovaikutuksessa, kun taas toisten mukaan identiteetit perustuvat valtioiden sisäisiin diskursseihin.[5]

Konstruktivismin edustajien mukaan se kykenee selittämään kaikki voimapolitiikan ilmiöt, mutta myös sellaisen kansainvälisen järjestyksen syntymisen, jossa voimapolitiikka ylitetään ja kansalliset edut muuttuvat kansainvälisiksi eduiksi.[6] Konstruktivismi kuitenkin keskittyi etenkin alkuvaiheessa kilpailevien suuntausten tietoteoreettiseen ja metodologiseen kritiikkiin oman asiasisältöisen teoriavaihtoehdon kehittämisen sijaan.[2]

Lähteet

muokkaa
  • Forsberg, Tuomas; Pursiainen, Christen: Ulkopolitiikkaa norsunluutornista. Tampere: Cham Puma House, 2015.
  • Hakovirta, Harto: Maailmanpolitiikka: Teoria ja todellisuus. Helsinki: Kustannus 54, 2012.
  • Harle, Vilho (toim.): Näkökulmia kansainvälisen politiikan tutkimukseen. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, 2010.

Viitteet

muokkaa
  1. Forsberg, Pursiainen 2015, s. 27
  2. a b c Hakovirta 2012, s. 34
  3. a b Harle (toim.) 2010, s. 75
  4. Forsberg, Pursiainen 2015, s. 262
  5. Forsberg, Pursiainen 2015, s. 269
  6. Forsberg, Pursiainen 2015, s. 28