Komendantti (ransk. commandant < lat. commendare, ’uskoa tehtävä’)[1] on sotilaallista järjestystä valvova upseeri.[2]

Alkuaan komendantti oli kaupungin, linnan tai sotalaivan komentaja tai päällikkö. Sittemmin viran haltijoista tuli upseereita, joiden tehtävänä oli ylläpitää ja valvoa sotilaallista kuria ja järjestystä varuskuntapaikkakunnalla. Eräissä maissa nimitys tarkoittaa yhä komentajaa, päällikköä tai johtajaa.[3] Esimerkiksi Ranskassa komendantti tarkoittaa komentajaa, kuten pataljoonan komentajaa, ja majuria.[1]

Ylimmissä esikunnissa komendantin tehtävänä on esikunnan sijoittamisen, majoituksen, huollon ja puolustamisen järjestäminen etenkin sodan aikana. Tehtävää hoitava upseeri toimii usein myös esikuntakomppanian päällikkönä.[3]

Lähteet Muokkaa

  1. a b Otavan iso tietosanakirja. Osa 4, palsta 1243–1244, hakusana komendantti. Helsinki: Otava, 1963.
  2. Nurmi, Timo et al.: Gummeruksen suuri sivistyssanakirja, s. 217. 5. painos. Jyväskylä: Gummerus, 2003. ISBN 951-20-5863-4.
  3. a b Uusi tietosanakirja. Osa 11, palsta 7, hakusana komendantti. Helsinki: Tietosanakirja oy, 1962.