Kodifikaatio

koonnos lakisäädöksistä

Kodifikaatio (lat. codex: puunrunko; puutauluista koottu kirja) on koonnos, jossa voimassa olevat lain säännökset on lainsäädäntötoimin järjestetty yhtenäiseksi kirjaksi. Eli koontaminen on hajallaan ja eri lähteissä olevan normiston yhdenmukaistamista yhdeksi kokoelmaksi, koodeksiksi eli koonnokseksi. Kodifioinnin avulla voidaan yhdentää oikeudenkäyttöä ja hallintokäytäntöä.

KodifikaatioitaMuokkaa

Eri maissa eri aikoina säädettyjä lain kodifikaatioita ovat olleet esimerkiksi: