Kirkkoherranvirasto

kirkollinen viranomaistaho

Kirkkoherranvirasto (ruots. kyrkoherdeämbetet, pastorskansliet, pastorsexpedition) on Suomessa seurakunnan tai seurakuntayhtymän ylläpitämä virasto, joka hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, kuten kirkonkirjojen pitoa, sekä seurakunnan toiminnallisia tehtäviä, kuten kirkollisten toimitusten varauksia ja puhelinvaihteen hoitamista. Kirkkoherranvirastoa hoitaa useimmiten toimistosihteeri tai toimistonhoitaja.[1] Kirkkoherranvirastoa ei pidä sekoittaa seurakuntatoimistoon. Seurakuntatoimiston tehtävät ovat samat kuin kirkkoherranviraston lukuun ottamatta kirkonkirjojen hoitoa.[1][2]

Siuntion seurakuntakoti, jossa myös seurakuntayhtymän virasto- ja toimistotilat sijaitsevat.

Kirkkoherranviraston tehtävät

muokkaa

Kirkkoherranviraston tehtävistä säädetään kirkkolain 16 luvussa ja kirkkojärjestyksen 16 luvussa. Näihin tehtäviin kuuluu tärkeimpänä kirkonkirjojen pitäminen eli erikseen säädetyt väestötietojärjestelmän viranomaistehtävät ja tietopalvelutehtävät. Lisäksi kirkkoherranviraston tehtäviin kuuluvat väestörekisteriarkiston käyttö ja ylläpito, kirkollisten toimitusten varausjärjestelmän hoito, seurakunnan tai seurakuntayhtymän puhelinvaihteen hoito sekä usein myös kirkkoherran tai lääninrovastin sihteerin tehtävät. Sopimuksen mukaan kirkkoherranvirastolla voi olla myös vastuu muun muassa seurakunnan tai seurakuntayhtymän IT-tukihenkilötoiminnoista ja muista sähköisistä järjestelmistä, joita yksikössä käytetään. Tällaisia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi sähköiset hautausjärjestelmät ja kiinteistöjärjestelmät.[1]

Myös esimerkiksi virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset kuuluvat seurakunnan kirkkoherranviraston tehtäviin.[1][2]

Kirkonkirjat

muokkaa

Kirkonkirjoja ovat uskontokuntien jäsenrekistereistä annetussa laissa (614/1998) tarkoitettu seurakunnan jäsenrekisteri, luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä, konfirmoiduista sekä henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä sekä ennen edellä mainitun lain voimaantuloa pidetty seurakunnan kirkollinen väestörekisteri ja siihen kuuluvat asiakirjat. Kirkkoherranviraston tavoitteena on hoitaa kirkkoherran määräyksestä laissa säädetyt ja uskotut tehtävät ajantasaisesti ja seurakunnalle tarkoituksenmukaisella tavalla. Kirkkoherra on kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimies. Lähiesimiehenä voi toimia siihen tehtävään erikseen määrätty viranhaltija.[1]

Lähteet

muokkaa
  1. a b c d e KIRKKOHERRANVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 11.1.2016. Järvenpään seurakunta. Viitattu 11.3.2022. [vanhentunut linkki]
  2. a b Seurakuntatoimisto Siuntion suomalainen seurakunta. Arkistoitu 24.11.2021. Viitattu 11.3.2022.