Kiihottuminen

Seksuaalinen kiihottuminen on emotionaalis-fysiologinen tila, jonka biologisena tarkoituksena on valmistaa yksilöt yhdyntään. Fysiologisina reaktioina muun muassa naaraiden emätin kostuu ja urosten siitin paisuu erektioon yhdynnän helpottumiseksi. Ihmisillä kiihottuminen ei yhtä selvästi merkitse yhdyntään pyrkimistä kuin monilla eläimillä kehittyneempien aivotoimintojen ja tietoisuuden vuoksi, kiihottumisella on ihmisille eläimiä enemmän emotionaalista merkitystä.lähde?

Ihmisten ja muiden eläinten erot kiihottumisessaMuokkaa

Toisin kuin monien eläimien, ihmislajin kummatkin sukupuolet pystyvät kiihottumaan läpi vuoden, eikä ihmisellä ole erikseen kiima-aikaa. Lisäksi ihmiset ovat ainoa laji, jonka naaraat voivat saada orgasmeja. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, ettei ihmisillä ole edellä mainittua vaistojen määräämää kiima-aikaa, mikä useimmilla lajeilla toimii naaraalle yllykkeenä seksiin. Eläimillä kiihottuminen on keskeistä yhdyntään valmistavana tilana, ihmisillä kiihottuminen ja siihen pyrkiminen voivat olla yhdyntään liittymättömiä tiloja ja tarpeita, joiden tarkoituksena on saavuttaa vain mielihyvää.

Ihmisellä alttius kiihottumiseen vaihtelee muun muassa vuodenajan, siihen liittyvän valoisuuden ja lämpötilan, hormonien, vireyden sekä yleisen mielialan mukaan. Jotkut uskovat, että naisten alttius kiihottumiseen vaihtelee kuukautiskierron mukaan, mitä ei ole kuitenkaan pystytty todistamaan. Eläinnaarailla kiihottuminen liittyy kiima-aikaan. Urokset kykenevät kiihottumaan läpi vuoden.

KiihokkeetMuokkaa

Kiihottumista edistäviä asioita kutsutaan kiihokkeiksi. Kiihokkeita voivat olla seksuaalisia signaaleja välittävät näkö- ja kuulohavainnot, eroottiset mielikuvat, tuoksut, unet, erogeenisten alueiden stimulointi tai sellainen tilanne, joka koetaan kiihottavaksi. Jo pelkkä tieto tulevasta kiihokkeesta voi toimia kiihokkeena. Kiihokkeisiin saattaa vahingossa törmätä, niitä saatetaan tietoisesti etsiä tai luoda. Tiettyjen kiihokkeiden kiihottavuus on myös yksilöllistä, toiset kiihottuvat enemmän toisista asioista. Miehet saattavat kiihottua enemmän visuaalisista eli näköhavaintoon liittyvistä kiihokkeista kuin naiset, kun taas naisille verbaaliset eli sanalliset tai auditiiviset eli kuulohavaintoon liittyvät kiihokkeet voivat olla tärkeämpiä kuin miehelle.

Tavallisia kiihokkeita ovat muun muassa alastomuuteen, pukeutumiseen ja ulkonäköön liittyvät asiat, sukupuolielimien hyväily ja muuhun seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyvät asiat.

Seksuaalinen kiihottuminen voi joskus aiheutua yllättävään, jännittävään tai stressaavaan tilanteeseen joutumisesta, johon ei sinällään liity seksuaalisia kiihokkeita.

Erotiikka ja kiihottuminenMuokkaa

Erotiikalla on monenlaisia määritelmiä, mutta kansantajuisesti se liitetään sukupuoliseen rakkauselämään, eroottisten asioiden tehtävänä on toimia kiihokkeina ja tuottaa seksuaalista mielihyvää. Esimerkiksi eroottinen pukeutuminen toimii visuaalisena kiihokkeena, eroottiset puheet auditiivisina kiihokkeina. Myös tunnelmaa voidaan luonnehtia eroottisesti latautuneeksi, jolloin tunnelma tai sen luoma ilmapiiri toimii kiihokkeena. Lisäksi erotiikka usein ymmärretään aistillisuutta ja hienovaraisuutta sisältäväksi käsitteeksi. Rajan vetäminen esimerkiksi pornografian eli pornon ja erotiikan välille voi joskus olla vaikeaa.

Ihastuminen ja rakastuminen on yksi tekijä, joka luo pohjan keskinäiselle hyväksymiselle ja luottamukselle. Seksuaalinen kiima on kuitenkin aivan eri asia. Seksuaaliseen hekumaan voi päätyä hetkellisesti, sitä myöhemmin katuen.

Kiihottumiseen liittyvää fysiologiaaMuokkaa

Nainen: Mies:
[1]

Naisen emätin alkaa kostua:[1]

Kiihottumisen yhteydessä miehen:

Usein kiihottumista yritetään ylläpitää ja vahvistaa orgasmiin asti, johon miehellä liittyy siemensyöksy. Naisella orgasmiin liittyy normaalistikin voimakas, ejakulaatiota muistuttava kostuminen, mutta myös varsinainen naisen ejakulaatio tunnetaan. Osalle naisista varsinainen ejakulaatio on mahdollista hyvin voimakkaan orgasmin yhteydessä.

Keskeinen rooli kiihottumisessa on autonomisella hermostolla.[2] Parasympaattisen hermoston aktivoituminen aikaansaa peniksen/klitoriksen erektion, siemensyöksy/orgasmi johtuu sympaattisen hermoston aktivoitumisesta. Kiihottumiseen liittyvän autonomisen hermoston toiminnan vuoksi muissakin elintoiminnoissa tapahtuu muutoksia, muun muassa verenpaine nousee[1] ja hengitys tihenee[1]. Kiihottumiseen liittyvien mielihyvän tuntemusten syntyyn vaikuttavat hermoston välittäjäaineet.

Kiihottumiseen voi liittyä myös fysiologisia toimintahäiriöitä, kuten impotenssia tai emättimen kuivuutta.

Kiihottumiseen liittyvät poikkeavuudetMuokkaa

Yksilölliset erot kiihottumisessa ovat suuria. Toiset kiihottuvat helposti monista asioista, mikä saattaa olla merkkinä hyperseksuaalisuudesta. Toiset eivät kiihotu juuri mistään, mikä voi olla merkkinä aseksuaalisuudesta. Monet ihmiset kokevat elämässään vaiheita, jolloin juuri mikään ei kiihota.

Suurta vaihtelua on myös siinä, minkälaiset asiat kiihottavat eri yksilöitä. Jos yleensä seksuaalisuuteen liittymättömät, epäeettiset, amoraaliset tai lainvastaiset asiat kiihottavat, voi kyseessä olla seksuaalinen poikkeavuus. Tällainen poikkeavuus on muun muassa pedofilia, jossa lapsiin kohdistunut seksuaalisuus koetaan kiihottavana. Ekshibitionismissa saatetaan kokea mielihyvää ja kiihottumista itsensä paljastamisesta, joitakin ekshibitionismin muotoja voidaan pitää poikkeavuuksina.

Seksuaalisessa fetisismissä kiihottaviksi koetaan tietyt esineet tai ruumiinosat, jotka eivät suoranaisesti liity seksuaalisuuteen. Tällaisia ovat esimerkiksi kenkä-, jalka-, nahka- ja vaippafetisismit.

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa