Keskustelu wikiprojektista:Energia

Lisää aihe
Aktiiviset keskustelut

Luettelo energialähteiden eduista ja haitoistaMuokkaa

Tiedoksi, että Luettelo energialähteiden eduista ja haitoista on poistoäänestyksessä. Jonkun asiantuntijan kannattaisi käydä tuolla sanomassa, mitä kyseiselle artikkelille kannattaa tehdä. --Elena 4. heinäkuuta 2007 kello 19.16 (UTC)

Kiitos vinkistä. Äänestin tuon sivun poistamisen puolesta, mutta energialähteitä voi toki vertailla monella tapaa neutraalista näkökulmasta. Siksipä artikkeli Energialähteiden vertailu olisikin paikallaan. –Dilaudid · κ, μ · 4. heinäkuuta 2007 kello 20.03 (UTC)

Roskana poistettu - Energy Development (kestävä kehitys)Muokkaa

Hei, poistitte artikkelini Energialähteiden kehitys (en: Energy Development) roskana vaihdetulla nimellä: Luettelo energialähteiden eduista ja haitoista. Artikkelihan on briljantti, koska kestävän kehityksen este on usein tiedon puute tai sen hajanaisuus. Hajanaisen tiedon kokoaminen on myös useimpien tietosanakirjojen peruste. Mikä on käytäntö poistettujen artikkelien palauttamiseksi? Voinko kirjoittaa artikkelin uudestaan nimellä Energian kehitys? Energialähteiden vertailu kuulostaa hyvältä, mutta artikkelista puuttuu vertailu. Artikkeli liittyy kestävään kehitykseen. Siksi soveltuvia nimiä ovat: Energialähteiden kehitys, Energian kestävä kehitys ja Energian kehitys. Ehdotan viimeistä eli Energian kehitys. Sopiiko? Watti 13. heinäkuuta 2007 kello 09.27 (UTC)

Voisitko lyhyesti hahmotella näkemystäsi artikkelin sisällöstä ja rakenteesta? Oma ajatukseni oli, että energialähteitä vertaillaan esim. teknologian uutuuden, energian hinnan, tukien jne. mukaan. –Dilaudid · κ, μ · 13. heinäkuuta 2007 kello 11.07 (UTC)
Jos kirjoitat energianlähteiden kehityksestä minun nähdäkseni jutun jonkinlaisena kantavana rakenteena pitäisi olla "strateginen" näkemys energianlähteiden merkityksestä kautta ihmiskunnan historian ja tuleveaisuuteen tyyliin: oma lihasvoima -> tuli -> eläinten kesyttäminen -> purjeet -> vesivoima ym. mekaaninen energia -> lämpövoimakone -> fossiiliset polttoaineet -> polttomoottori -> ydinenergia -> tulevaisuuden energianlähteet. Eri energianlähteiden vertailu satunnaisenoloisin kriteerein ei tee hyvää artikkelia, kuten poistoäänestyksen keskustelussa todettiin. Sinänsä kyllä mielenkiintoinen aihe ja kannustan muokkaamaan Wikipediaa paremmaksi. --Tungsten 16. heinäkuuta 2007 kello 11.54 (UTC)

Artikkeli, josta te puhutte on toinen eikä korvaa poistamaanne tietoa. Ette vastanneet kysymykseeni Onko minulla oikeus kirjoittaa artikkeli uudella nimellä uudestaan? Watti 19. heinäkuuta 2007 kello 13.04 (UTC)

Wikipedia on tietosanakirja, jossa artikkelin sisällön pitää vastata otsikkoa. Jos tietosanakirjassa on artikkeli otsikolla "Energianlähteiden kehitys", lukija odottaa että siinä kerrotaan siitä miten eri energianlähteet ovat kehittyneet ja kehittymässä. Et voi tällä otsikolla tehdä jotain muuta, kuten listata energianlähteiden etuja ja haittoja. Ajatus etujen ja haittojen vertailusta on sen subjektiivisuuden takia heikosti Wikipediaan sopiva, ellet esitä jotain hyvää, lähteille perustuvaa systematiikkaa, jolla sen voisi tehdä neutraalilla tavalla. Itse en usko sellaisen vertailun olevan kovin helppo laatia ja muutenkin artikkelit eivät mieluiten saisi olla listan muodossa. --Tungsten 27. elokuuta 2007 kello 11.44 (UTC)
Tungstenin vastaus on varsin perusteellinen, eikä minulla ole siihen mitään lisättävää. –Dilaudid · κ, μ · 27. elokuuta 2007 kello 14.56 (UTC)

EnergiantuotantomuodotMuokkaa

Olisikohan näille X-voima artikkeleille hyvä päättää jonkinlainen standardipohja, jonka mukaan artikkelit rakennettaisiin ja niitä olisi helppo selata, kun jokaisessa artikkelissa olisi selkeä järjestys? Olisi myös helppo vertailla tietoa lisätessä mitkä artikkelit kaipaavat miltäkin osin kohennusta. Tai olisiko syytä tehdä kuten ydinvoimassa on tehty eli koostetaan tuo pääsivu osakokonaisuuksista, jotka ovat erillisiä artikkeleita. Edelleen joka tuotantomuodosta malline, jossa artikkelit olisi kätevästi löydettävissä. Yhtä kaikki jokin selkeä järjestys otsikoissa voisi tuoda jonkinlaisia etuja ulkoasun ja tiedonhaun kannalta.--GRindala 21. tammikuuta 2008 kello 21.35 (UTC)

MallineetMuokkaa

Kävisikö seuraava ratkaisu mallineiden osalta. Kaikkiin tuotantomuotoartikkeleihin uusittu Malline:Energiantuotanto (sivun alalaitaan), jossa olisi vain tuotantomuodot ilman alaotsikoita. Sitten kuhunkin tuotantomuoto-artikkeliin oma ylös tuleva navigaatiomalline. Kuten nykyisin ovat Malline:Aurinkoenergia ja Malline:Polttoaineet--Usp 23. tammikuuta 2008 kello 15.48 (UTC)

Tuossa tulee mieleen sellainen ongelma, että aihepiirin artikkelikirjon laajetessa linkkilistat kasvavat varsin suuriksi kaikkien energiantuotantomuotojen osalta. Malline:Ydintekniikka voisi esimerkiksi olla vaikea selkeästi saada sopimaan tuohon sivuun. Ehdottaisinkin siksi seuraavaa: Tehdään alareunaan tuollaiset aihepiirin aiheita käsittelevät mallineet, joista löytyvät aihetta käsittelevät artikkelit fiksusti jaoteltuina. Tehdään sivuun heti yläreunasta näkyviin malline, jossa näkyy ainakin energiantuotantotavan osuus maailman energiantuotannosta prosentteina, osuus sähköntuotannosta, rakennettu kapasiteetti, samat tiedot Suomesta, elinkaarimallinnuksen mukaiset kokonaishiilidioksidiekvivalentit päästöt/MWh (vaihteluväliarvio), polttoaineen riittävyys vuosia vai onko uusiutuva, onko varsinainen energiantuotantoprosessi hiilidioksidivapaata, tietojen päivittämisajankohta ja mitä muuta oleellista nyt vielä puuttuukaan. Tuosta saisi lukija heti sellaisen näppituntuman energiantuotantomuotoon.--GRindala 24. tammikuuta 2008 kello 15.52 (UTC)

Ehdotan, että nykyisen maallinneen ongelmien välttämiseksi energiamuotojen saama tila ja asema olisi jollain lailla verrannollinen niiden merkitykseen maailman energiantuotannossa (ks. [1]). Tämä ei nyt sitten tarkoita ettei jostain energiamuodosta saisi olla linkkejä, tietysti saa, vaan sitä ettei kaikkein merkittävimpiä energianlähteitä ohitettaisi yhdellä linkillä, kuten nyt on. --Tungsten 1. helmikuuta 2008 kello 07.45 (UTC)

Vastustan, että teette merkittäviä muutoksia tekemääni mallinteeseen Malline:Energiantuotanto. Yllä esitetty tekemäni KAIKKIEN ENERGIAMUOTOJEN ETUJEN JA HAITTOJEN POISTO ROSKANA Energiaprojektiin osallistujien tukemana osoittaa, että projektiin osallistujien tavoitteet eivät ole energian suhteen neutraalit. Miksi mallinnetta koskeva keskustelu ei ole ko sivulla? Watti 11. helmikuuta 2008 kello 19.27 (UTC)
Keskustelu olisi antoisampaa jos pitäydyttäisiin asiassa, eli mallineiden toiminnallisuudessa ja ulkoasussa, muita aiheita voi herätellä vaikka kahvihuoneessa. Voisitko ystävällisesti kommentoida ihan asiapohjalta miksi esim. yo. Tungstenin ehdotus ei ole mielestäsi parempi kuin nykyinen malline. Omasta mielestäni se parantaisi kyllä tilannetta, nyt malline on mielestäni liian suuri ja linkit eivät auta tiedon jäsennyksessä: esim. aurinkokeitin ja öljyntuotanto saavat ikään kuin saman painoarvon. Terv. --Riisipuuro 11. helmikuuta 2008 kello 21.03 (UTC)--
Tein hiekkalaatikon ja sinne ehdotelman raakileen Energiantuotanto-mallineeksi, Wikipedia:Wikiprojekti Energia/Hiekkalaatikko. Kommentteja? Versioikaa vapaasti. Tarkoituksena olisi että tämä malline olisi kaikilla aiheen sivuilla niin kuin nykyisin, mutta osa sisällöstä korvattaisiin tarkemmin rajatuilla mallineilla, esim. Malline:Polttoaineet ja Malline:Aurinkoenergia.
Itse pidän jaottelua uusiutumattomaan ja uusiutuvaan haitallisena ja harjaanjohtavana, joten olisi hyvä, jos sen saisi korvattua jotenkin tässä. Vai pitäisikö kaikki tuotantomuodot (tai lähteet) pistää käyttöosuuden mukaiseen järjestykseen tai aakkosjärjestykseen. Olisi selkeintä. -- Usp 12. helmikuuta 2008 kello 11.31 (UTC)
No mutta watti! Eikös wikipedian sisältö ole vapaasti muokattavissa! --Sankarip - keskustelu 12. helmikuuta 2008 kello 18.49 (UTC)

Artikkelien rakenneMuokkaa

Versioi vapaasti:

 • Historia
 • Käyttö
  • Käyttökohteet
  • Tuotantomäärät - Toteutuneet
   • Maailmalla
   • (Suomessa)
 • Tekniikka
 • Ympäristövaikutukset
 • Hinta
 • Tulevaisuus - tähän ja vain tähän kaikki spekulaatiot ja ennusteet

Otetaanko tuulivoima kehityskohteeksi, siitä jos saa asiallisen menee kai muutkin? --Usp 23. tammikuuta 2008 kello 16.13 (UTC)

Vaikuttaa minusta ainakin ihan hyvälle pelinavaukselle. Eli historian edelle lyhyt ytimekäs kuvaus energiantuotantomuodosta (kuvaus, tuotantomäärät) ja sen jälkeen historia otsikon alta johdatus kuinka energiantuotantomuoto on saanut alkunsa, merkittävät virstanpylväät ja kuinka näiden kautta on päädytty nykyiseen tilanteeseen (olen samaa mieltä, ei spekulointeja eikä arvauksia tänne oli ne kenen tahansa esittämiä).
Käyttö, jossa selvitettäisiin pääpiirteissään mihin kaikken kyseistä energiantuotantomuotoa käytetään. Olisiko sen jälkeen hyvä laittaa nuo otsikot Tuulivoima maailmalla yleisesti (tuotantomäärien kehitys) ja edelleen Suomessa ja vaikka esim. Norjassakin jos siten merkittävä, että ansaitsee tulla erikseen mainituksi? Näihin tiettyyn maahan kohdistuviin kohtiin sisällyttäisi tuon saman rakenteen: pikainen historia ja käyttökohteet, tuotantomäärä ja sen kehitys.
Tekniikka, tässä mennään jonkunverran p-edellä puuhun, kun edellä varmasti mainitaan monesti erilaisia tuulivoimalaitoksia. Tosin erikoisemmat tekniset tarkastelut lienee kuitenkin parempi sijoittaa yleissivistävän pohjatiedon jälkeen...
Ympäristövaikutukset voisivat sisältää oleellisimpien (esim. polttoprosessin suora ilmastovaikutus) ohella erikseen elinkaaritarkastelun, jossa tuotaisiin esiin kokonaiskuva ympäristövaikutuksista tuotantoprosessin eri vaiheissa.
Hinta, hintaan vaikuttavat tekijät: pääomakustannukset, polttoainekulut, vuotuiset kulut (ylläpito, huolto), oletettu käyttöikä, mahdolliset riskitekijät vs luotettavuus esim. tuotannossa (huipunkäyttöaika), syöttötariffit, verotekijät, päästökauppa, verkon vahvistukset ja käyttö, varakapasiteetti, CHP, jne.
Tulevaisuus, tänne voisi sitten maalailla niitä utopistisia tarinoita, joissa juuri tämä energiamuoto pelastaa maailman muiden ollessa täyttä kuraa :)
Oiskohan tällaisesta pohdinnasta mitään lisäapuja? Nähdäkseni pääartikkelissa pitäisi kuitenkin pitää teksti asiasisällöltään ytimekkäänä ja sijoittaa kohtien liian pitkiksi venyessä tarkemmat tiedot aiheesta tehtyyn varsinaiseen artikkeliin, johon luonnollisesti viitataan heti kyseisen kohdan otsikon alla.--GRindala 24. tammikuuta 2008 kello 17.19 (UTC)
Aloha kaikille, näin aluksi. Ehdottaisin Tekniikan , so. tuotantotekniikan nostamista heti Historian jälkeen, eli historiasta (joka useimmiten taitaa aika lailla kuvata teknistä kehitystä) päästään tuotantotapaan, ja siitä Käyttöön ja Tuotantomääriin, ja edelleen tuotannon aiheuttamiin Ympäristövaikutuksiin. Tämä olisi ehkä vielä loogisempi rakenne. Terv. --Riisipuuro 24. tammikuuta 2008 kello 19.29 (UTC)--
Käydään tuulivoima keskustelu sivulla Keskustelu:Tuulivoima#Keskustelu_Wikipediasta:Wikiprojekti_Energia. -- Usp 25. tammikuuta 2008 kello 20.47 (UTC)
Aloha vaan! Riisipuuron ehdotus kuulostaa musta erinomaisen hyvältä ja siltä että sitä sopii soveltaa muissakin energiantuotantomuotoja käsittelevissä artikkeleissa. –Dilaudidκ, μ • 2. helmikuuta 2008 kello 08.57 (UTC)


ÖljyhiekkaMuokkaa

Olen muokannut tuota artikkelia ja pyydän teitäkin mukaan. Erityisesti toivoisin apua bitumin jalostuksesta kertovaan osioon, sen verran hankala aihe. Lähteitä kyllä löytyy, esim tämä http://www.strategywest.com/downloads/StratWest_OilSands.pdf terv.--Teveten 6. helmikuuta 2008 kello 08.53 (UTC)

Energiantuotannon kaaviokuvaMuokkaa

Näen energiantuotantoon ja kulutukseen liittyvän kaavion artikkeleissa hyvänä ja keskeisenä havainnollistamistkeinona. Kaaviokuvan yksityiskohtia pitäisi varmaan vielä kehittää. Katso tarkemmin Keskustelu kuvasta:Energiantuotanto.PNG ja Keskustelu:Uusiutuva energia#Kaaviokuva uusiutuvan energian alkuperästä. --Aulis Eskola 3. huhtikuuta 2008 kello 11.11 (UTC)

Exergia vs EksergiaMuokkaa

Katso Keskustelu:Exergia --Hartz 10. elokuuta 2008 kello 12.26 (EEST)

Aaltovoima vs AaltoenergiaMuokkaa

Mitä yhdistetään ja minne? Katso Keskustelu:Aaltoenergia. --Hartz 5. syyskuuta 2008 kello 11.32 (EEST)

EnergiapaneeliMuokkaa

Hei! En ole perehtynyt wikiprojekteihin, mutta aloitin juuri tynkäartikkelin Energiapaneelista ja ajattelin tulla siitä teille kertomaan. --Jjanhone 30. tammikuuta 2012 kello 16.36 (EET)

Järjestystä alueittaisiin energia artikkeleihinMuokkaa

Nykyisellään alueittaiset energia-artikkelit saati niiden luokittelu (Luokka:Energia_alueittain) eivät muodosta koherenttia kokonaisuutta. Kts. Wikipedia:Wikiprojekti Energia/Linjaukset ehdotusta jäsentelyksi. Keskustelu tänne. --Usp (keskustelu) 11. toukokuuta 2015 kello 14.46 (EEST)

Aloitettu: Siirretään kaikki Luokka:Energiapolitiikka maittain muotoon ja luokkaan Luokka:Energia maittain.--Usp (keskustelu) 25. huhtikuuta 2019 kello 18.57 (EEST)

Voimalaitos vai voimalaMuokkaa

Käytännössä muotoja voimalaitos ja voimala taidetaan käyttää varsin ristiin. Mutta täällä kannatanee ottaa yksi muoto ensisijaisesti käyttöön. Voimalaitos on yleisempi itsenäisenä sanana (http://www.googlefight.com/voimalaitos-vs-voimala.php) ja varsinkin yhdistelmissä mutu on/oli että voimalaitos on yleisempi mutta esim. lauhde- ja lämpövoimala olivatkin yleisempiä eli mutu ei tässä tilanteessa taida auttaa. Siis lyhemmyys suosii voimalaa, käytännön ensisijaisuudesta ei ole selvää tietoa. Onko argumentteja kumpaankaan suuntaan.--Usp (keskustelu) 17. elokuuta 2015 kello 14.56 (EEST)

Kokemukseni mukaan ammattipiireissä käytetään pitkää termiä useammin kuin lyhyttä; uskoisin, että konservatiivinen insinööriväki on töissä pikemminkin voimalaitoksella kuin voimalassa. Muutama googlehaku vahvistaa tätä: Olkiluodon voimalaitos vs. voimala, Merikoski, Hanasaari, Imatra -hauilla voimalaitos voittaa suhteessa 3:1 - 10:1. Yleisemmillä termeillä (hiilivoimala, tuulivoimala, ydinvoimala) voittaja onkin voimala-termi suhteella 4:1 - 20:1. Äkkinäinen johtopäätös on, että yleisterminä on käytössä voimala, mutta yksittäiset voimalat ovatkin voimalaitoksia. Tällä kertaa Google antaa mielestäni loogisen vastauksen, vaikka en siihen yleensä luotakaan.--Huhdanjo (keskustelu) 17. elokuuta 2015 kello 17.25 (EEST)
Jos otetaan annettuna, että voimalaitos on vanhempi termi ja voimala siitä tuoreempi lyhenne, voiko olla taustalla se, että yksittäiset laitokset ovat tyypillisesti jo vuosikymmeniä vanhoja, jolloin voimalaitos on ollut ajan termi? Yleistermit taasen elävät paremmin ajassa mukana ja siten niissä ja varsinkin netissä on voimala yleisempi. Yksittäisen voimalan nimihän on erisnimi eli se ei niin vaan ajansaatossa muutu. Testaus tukee tätä hypoteesia. Google ja Goole fight antaa saman suuntaisia tuloksia uudemmalla Keljonlahden voimalalla ja vanhemmalla Hanasaaren voimalaitoksella. (Google fight painottaa myös hakumääriä tulosten lisäksi.) Tukee voimalaa, ehkä.
Toinen näkökohta voisi olla se, että voimalalla on vaikkapa tuulivoiman kohdalla jokin vivahtava merkitys siinä, että kyseessä ei ole mikään suuren suuri voimalaitos vaan pienempi voimala. Ei tue kumpaakaan.
Kolmanneksi voimala on käytössä hyvin monessa muussakin aiheessa. Duckduckgo ja Goole ei anna alkuunsa juurikaan voimalaitosmerkityksiä. Tukee voimalaitosta.
Oletan siis, että nykyinen surutun sekakäyttö ei ole suotavaa. --Usp (keskustelu) 17. elokuuta 2015 kello 22.59 (EEST)
Voimala on jo Nykysuomen sanakirjassa, jonka aineisto on koottu viimeistään 1930-luvulla. Siinä ja Kielitoimiston sanakirjassa ne annetaan kielellisesti rinnakkaisina sanoina. Jos alan sisällä niiden käyttö painottuu jotenkin, siitä voi kysyä Energiateollisuus-nimisestä alan yhdistyksestä, ellei Wikipedian käyttäjissä ole alan henkilöitä. --Harriebarn (keskustelu) 18. elokuuta 2015 kello 18.18 (EEST)
Molemmat ovat oikein. Artikkelien nimissä kannattaa käyttää voimalan virallista nimeä, mutta tekstissä molempien muotojen vuorottelu tuo tekstiin eloa. Alaan liittyvän rajallisen kokemukseni perusteella käyttäisin termiä "voimalaitos" erityisesti puhuessani koko kompleksista, joka käsittää organisaation, maa-alueen ja tekniikan ja "voimalaa" silloin, kun puhutaan laitoksesta muun yhteiskunnan näkökulmasta energian tuottajana. Mutta tämä on ehkä lähinnä persoonallinen mieltymys. --M. Porcius Cato (keskustelu) 18. elokuuta 2015 kello 20.11 (EEST)
Paikallinen tilanne muuten on voimalaitos 759 hakuosumaa ja voimala 580.
Oma summaus: Voimalaitos olkoon ensisijainen termi. Siirtelen joitakin, kuten muista poikkeava ydivoimala, voimalaitos-muotoon. Mutta mitään suurempaa puhdistusta ei ole suunnitelmissa. --Usp (keskustelu) 26. elokuuta 2015 kello 17.37 (EEST)
Ei kuulosta hyvältä muutokselta: kuten Huhdanjo ylempänä toteaa, voimala on paljon voimalaitosta yleisemmin käytetty termi yhdyssanoissa. --Silvonen (keskustelu) 26. elokuuta 2015 kello 19.29 (EEST)
Kielitoimiston sanakirjakaan ei lainkaan tunne sanaa ydinvoimalaitos. --Silvonen (keskustelu) 26. elokuuta 2015 kello 19.31 (EEST)
Hetken tuumaustauon jälkeen olen samassa käsityksessä kuin yllä kommentissani 17.8.2015: voimala-sanalla tarkoitetaan sähkön ja lämmön valmistuslaitosta yleismerkityksessä, ja voimalaitos on konkreettinen rakennuskompleksi sähköjohtoineen ja parkkipaikkoineen. Molemmat termit ovat minunkin mielestä oikein. Eikä isompiin puhdistusoperaatioihin kannata ryhtyä.
Tuulivoima on - ilmeisesti suhteellisen nuoren ikänsä takia - ihan oma juttunsa: tuulivoimalaihmiset eivät juurikaan, tuskin koskaan, puhu tuulivoimalaitoksesta, vaan käyttävät useimmiten termiä tuulivoimala tai uusiosanaa tuulimylly(!) tai useasta myllystä puhuttaessa sanahirviötä tuulipuisto. Oman keskustelunsa saisi vielä siitä, onko usean tuulimyllyn alue yksittäisistä tuulivoimaloista koostuva tuulivoimala-alue vai onko kokonaisuus tuulivoimala? Itse kannatan ensimmäistä tulkintaa, mutta on varmasti muitakin mielipiteitä.--Huhdanjo (keskustelu) 27. elokuuta 2015 kello 07.42 (EEST)
Palaa sivulle ”Energia”.