Keskustelu:Pidättäminen

Lisää aihe
Aktiiviset keskustelut

Pakkokeinolain uudistus 2014 ei tuo mitään uutta pidättämiseen. Baxter St (keskustelu) 19. joulukuuta 2013 kello 23.58 (EET)

Pxos et al: kun Finlexin linkissä on /ajantasa/1987/ ei se tarkoita, että viitattu säädös on vuodelta 1987, vaan että alkuperäinen laki on 1987, mutta siihen on päivitetty / korvattu muuttuneet kohdat. Lakiasioissa, jotka eivät käsittele erityisesti mennyttä tai tulevaa vaan nykyistä lainsäädäntöä, kannattaa suosia tätä /ajantasa/ ajantasaista lakiversiota. Näin myös myöhemmin mahdolliset muutokset on löydettävissä samalla linkillä. Baxter St (keskustelu) 23. joulukuuta 2013 kello 08.12 (EET)
Lakeihin viitataan perinteisesti vuosiluvuilla eli vanha laki on vuoden 1987 pakkokeinolaki ja uusi laki vuoden 2011 pakkokeinolaki. Tämä ei liity Finlexiin eikä sen käyttämään esittämistapaan. Toinen asia: käytät nyt artikkelissa sekaisin vanhoja lakeja ja uusia lakeja. Eikö olisi tarkoituksenmukaisempaa rakentaa sisältö vuoden 2014 alusta voimaan tulevien säännösten mukaiseksi ja tehdä viittaukset myös uusiin lakeihin? Tätä tarkoitan päivittämisellä. Nyt lisäämäsi tieto on lähteistetty vuoden 1995 poliisilailla ja 1987 pakkokeinolailla. --Pxos (keskustelu) 23. joulukuuta 2013 kello 14.51 (EET)
Lisäyksenä vielä, että Finlexissä vuoden 1987 pakkokeinolakia ei tietenkään enää päivitetä lainkaan, koska se lakkaa olemasta voimassa 1.1.2014. Tällöin ajantasainen säädös kuvaa sen sisältöä 31.12.2013 eikä tule enää muuttumaan. Laki on "ajan tasalla kumottuna" Finlexissä. Koska uusi laki tulee voimaan vuoden 2014 alusta, viittaukset pitää kohdistaa siihen. Toisaalta jos lakia käytetään artikkelin tietojen lähteenä, oikeampaa olisi viitata lain pykälään ja kertoa samalla ajankohta, jolloin kyseistä lainkohtaa on muutettu, jolloin tiedetään, mihin tarkasti ottaen viitataan. Lain ajantasaiset versiot kannattaisi mielummin laittaa "Aiheesta muualla" -linkeiksi kuin lähdeviitteiksi. --Pxos (keskustelu) 23. joulukuuta 2013 kello 15.47 (EET)

Pidättämisen suorittaminenMuokkaa

Kun käytetään lakitekstiä lähteenä, vuoden 1987 pakkokeinolaissa puhutaan poliisimiehen tekemästä kiinniottamisesta eikä pidättämisestä. Kun poliisimies ottaa henkilön kiinni ilman pidätysmääräystä, kiinniotosta on ilmoitettava virkamiehelle, jonka on päätettävä pidättämisestä. Tällä perusteella korjaan artikkeliin lisätyn virheellisen tiedon, joka on päätelty itse lakitekstin perusteella. --Pxos (keskustelu) 26. joulukuuta 2013 kello 17.12 (EET)

Vääristät taas päässäsi että voit olla mielestäsi oikeassa. Poliisimies voi suorittaa pidättämisen. Aiempi sanamuoto oli että päättämisen JA suorittamisen tekee VAIN pidättämiseen oikeutettu virkamies. Pxos kohdistaa jokaiseen muokkaukseeni nyt lapsenomaista kostoa ja pätemistä kun en ollut Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen keskustelussa hänen kanssaan samaa mieltä. Baxter St (keskustelu) 27. joulukuuta 2013 kello 08.16 (EET)
Asia on korjaukseni jälkeen kuvattu oikein siten kuin se on lähteessä eli lakitekstissä. Asian voi tarkistaa annetusta lähteestä. Muistutan, että Wikipediassa on henkilökohtaiset hyökkäykset kielletty ja perusteluina on syytä käyttää asiaperusteita eikä suinkaan ad hominem -tyyppisiä käsityksiä toisista muokkaajista. --Pxos (keskustelu) 27. joulukuuta 2013 kello 09.31 (EET)
Juu, kumoamisesi meni mönkään, tuo kelpaa. Baxter St (keskustelu) 27. joulukuuta 2013 kello 13.11 (EET)
Palaa sivulle ”Pidättäminen”.