Keskustelu:Paikallishallinto (Venäjä)

Lisää aihe
Tällä sivulla ei ole keskusteluja.

Hei, onko tämä suomennettu näin jossain muuallakin kuin wikipediassa? --Kyzyl 3. elokuuta 2008 kello 14.44 (UTC)

Kukkua. "Selskoje poselenije" on ns. 1. asteen paikallinen itsehallintoalue samoin kuin "gorodskoje poselenije". 2. asteen paikallinen itsehallintoalue on "munitsipalnyi raion", johon voi sisältyä molempia edellä mainittuja. En lähtisi keksimään uusia sanoja, vaan käyttäisin 1. asteen itsehallintoalueesta reilusti sanaa "kunta", tai joskus "maalaiskunta" tai "kaupunki". Ongelma on lähinnä se, että "gorodskoje poselenijen" ytimen muodostaa usein "kaupunkimainen taajama" eikä varsinainen kaupunki. Piiri ei myöskään ole "liittovaltiosubjektin osa", vaan paikallisen itsehallinnon yksikkö, jota ei Venäjällä lasketa ns. valtiovaltaan.--Esamatti1 17. elokuuta 2008 kello 19.07 (EEST)
Venäjällähän tehtiin kunnallishallinnollinen uudistus vuonna 2006. Ja uudistus koski juuri piirejä alempia yksiköitä, joita yleensä hieman yhdisteltiin isommiksi kunniksi. Venähänkielisessä nimessä ei esiinny sanaa hallinto ja muutenkin olisi selvempää puhua kunnista tai maalaiskunnista, jos kerran sellaisista on kysymys. --Kyzyl 27. elokuuta 2008 kello 18.37 (EEST)
Itse asiassa uudistus koski myös piirejä, jotka nykyään ovat myös kunnallisen itsehallinnon yksikköjä, aikaisemminhan ne olivat ylhäältä päin ohjattuja hallintopiirejä. Samalla suuri osa aikaisemmin suoraan aluehallintojen alaisina olleita kaupunkeja ja taajamia (ns. goroda i posjolki oblastnogo tai respublikanskogo podtšinenija) liitettiin piirien yhteyteen. Poikkeuksena ovat ns. kaupunkipiirikunnat, jotka muodostavat omat piirien ulkopuoliset yksikkönsä. Niinpä esim. Leningradin alueella esim. Jaama ja Iivananlinna kuuluvat nykyään Jaaman piirihallinnon alaisuuteen samalla tavalla kuin maalaiskunnat, ainoa piirien ulkopuolinen kaupunki on Sosnovyi Bor. Toisaalta minulle on vähän epäselvä Pietarin ja Moskovan hallintopiirien tilanne, yritän ottaa asiasta selvää kun ja jos ehdin.--Esamatti1 28. elokuuta 2008 kello 10.19 (EEST)

Alkuperäiseen kysymykseeni ei ole artikkelin luojan taholta tullut vastausta. Etsiskelin aihetta käsitteleviä suomenkielisiä sivuja. Sivuilla käytettiin jokseenkin erilaisia nimiä Venäjän paikallishallinnon osista, mikä osoittaa sen ettei v. 2003 säädetyn, vuonna 2006 aloitetun ja edelleen kesken olevan Venäjän paikallishallintouudistuksen termistölle ole vakiintuneita suomenkielisiä nimiä. Artikkelin luoja on suomentanut termin сельское поселение muotoon kylähallintoasutus, joka on kuitenkin mielestäni huono suomennos jo yllä olevin perusteluin (ei hallintosanaa, ja kyseessä on kuitenkin kunta, vaikkei tietenkään samantasoinen kuin Suomen kunta). Tässä on joitakin löytämiäni suomennoksia sanalle:

  • Kuntalehden artikkelissa puhutaan vain kunnista. Toisaalta artikkeli käsittelee Pietaria, joka oli paikallishallintouudistuksen edelläkävijä, eikä Pietarissa ole juuri maaseutumaisia kuntia. Artikkelissa kuitenkin kuvataan hyvin Venäjän paikallishallinnon ja koko hallintojärjestelmän muodostuminen.
  • Coop Artic käyttää termejä kaupunki- ja kyläaluehallinto. Artikkelissa todetaan myös ettei Suomen ja Venäjän paikallishallinnon välille voida yhtäläisyysmerkkiä laittaa, niiden erilaisuuden vuoksi.
  • Etelä-Saimaa artikkelitietokannassa olevasssa artikkelissa puhutaan vain isoista (viitataan kunnallispiireihin) ja pienistä kunnista (viitataan kunnallispiirin muodostaviin kuntiin)
  • Suomen pankin raportissa selskie ja gorodskie poselenie suomennetaan maaseutumainen ja kaupunkimainen taajama.

Kunnallispiirin muodostavia kuntia on siis kahdentyyppisiä (selskie ja gorodskie). Mielestäni hvyät termit olisivat kyläkunta ja kaupunkikunta. Mielipiteitä? --Kyzyl 9. lokakuuta 2008 kello 21.19 (EEST) Nämä kaupunkimaiset ja maaseutumaiset/kylämäiset kunnat muodostavat kunnallispiirin, kuten kunta-lehden artikkelissa todetaan.

Termien selvitystä löytyy esim. täältä: http://lenobl.ru/gov/territory/msu Ns. valtiovaltaa edustavat Venäjällä federaatio ja sen jäsenet. Paikallisen itsehallinnon yksikköjä ovat kaupunkipiirikunnat (gorodskoi okrug), piirit (raion) ja kunnat. Kunnat ovat paikallisen itsehallinnon ensimmäinen taso ja muodostavat yhdessä toisen tason yksikön eli piirin. Kunnat jaetaan kaupunkikuntiin (gorodskoje poselenije) ja maalaiskuntiin (selskoje poselenije). Kaupunkikunnan ytimen voi muodostaa kaupunki tai kaupunkimainen taajama (posjolok gorodskogo tipa). Maalaiskunnan keskus voi olla kylä, maaseututaajama tai joskus kaupunkimainen taajama (esim. Ljubytino). Kaupunkipiirikunnat eivät kuuluu piiriin, vaan muodostavat erillisen yksikkönsä, joka kuitenkin voi toimia ympäröivän piirin hallinnollisena keskuksena (esim. Kolomna). Esim. Leningradin alueella kaupunkipiirikuntia on vain yksi, Sosnovyi Bor, johon kuuluu myös ympäristön kyliä. Komissa kaupunkipiirikunnat ovat pinta-alaltaan valtavan laajoja, esim. Uhta. Paikallishallinnon järjestelyt Moskovassa ja Pietarissa ovat minulle vähän epäselviä. Esim. Pietarissa on kunnallishallintoalueita (munitsipalnoe obrazovanije), jotka kuuluvat piireihin, mutta minulla on epäilys, että piirit eivät olisi siellä paikallisen itsehallinnon yksikköjä, vaan kuuluvat kaupunginhallinnon alaisuuteen. Eri tasavalloissa nimet voivat vaihdella. Tässä esittämäni yksiköiden suomenkieliset nimet ovat erilaisia venäjänkielisiä tekstejä kääntäessäni käyttämiäni nimityksiä, eivät mitään virallisia termejä. --Esamatti1 10. lokakuuta 2008 kello 12.10 (EEST)
Niin kyllä tuo rakenne minulle oli kutakuinkin selvä. Ongelma oli mitä nimityksiä noista kahdesta erilaisesta kunnasta suomen kielessä tulisi käyttää. Kaupunkikunta ja maalaiskunta vaikuttavat ihan hyviltä. --Kyzyl 10. lokakuuta 2008 kello 23.39 (EEST)
Palaa sivulle ”Paikallishallinto (Venäjä)”.