Kehityspsykologia

psykologian haara

Kehityspsykologia on psykologian osa-alue, joka tutkii ikään liittyviä henkilökohtaisia muutoksia ihmisessä. Kohdealueeseen kuuluvat muutokset muun muassa motorisissa taidoissa, ongelmanratkaisukyvyssä, käsitteellisessä ymmärtämisessä, kielen omaksumisessa, moraalisessa ymmärryksessä ja identiteetin muotoutumisessa. Katso myös kasvatuspsykologia.

Kehityspsykologit tarkastelevat muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Miten biologiset tekijät vuorovaikuttavat ympäristön tuottamien kokemusten kanssa määrittäen kehityssuuntaa?
  • Eroavatko lapset laadullisesti aikuisista, vai puuttuuko heiltä vain kokemus, jolle aikuiset pohjaavat?
  • Tapahtuuko kehitys tietämyksen vähittäisen kertymisen kautta vai siirtyminä ajattelun kehitysvaiheesta toiseen?
  • Onko lapsilla synnynnäisesti sisäistä tietoa, vai oivaltavatko he asiat harjaantumisen kautta?
  • Ylläpitääkö kehitystä sosiaalinen viitekehys vai jokin lapsen sisäinen tekijä?

Katso myös muokkaa

Kirjallisuutta muokkaa

  • Vuorinen, Risto: Minän synty ja kehitys: Ihmisen psyykkinen kehitys yli elämänkaaren. 2. uudistettu painos. 3. painos 2004. Helsinki Porvoo: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22852-4.
  • Kallio, Eeva: Ajattelun kehitys aikuisuudessa: kohti moninäkökulmaisuutta. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, julkaisuja 71, 2016. ISBN 978-952-5401-73-8.
Tämä psykologiaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.