Kaymakam on kuvernööriä tarkoittava virkanimi. Sitä käytetään nykyään Turkissa ja Libanonissa, sekä epävirallisessa valtiossa Pohjois-Kyproksen turkkilaisessa tasavallassa. Osmanien valtakunnassa kaymakamin virka tarkoitti ajasta ja yhteydestä riippuen eri asioita, kuten esimerkiksi kuvernööriä tai kenraalikuvernööriä, ja taas korkeampana osmanihallinnossa suurvisiirin sijaista tai sulttaanin yhteysupseeria. 1800-luvulla siitä tuli sotilasarvo. Osmaniarmeijassa se vastasi everstiluutnantin arvoa, ja Egyptin armeijassa (قائم مقام, Qaimaqam) everstiä.[1]

Kaymakamin toimisto Yaylanderessa, itä-Turkissa.
Istanbulin kaymakam, eli kuvernööri. Maalaus 1800-luvun alusta.

Osmanien valtakunta muokkaa

Osmanien hallinnossa Kaymakamin virkanimi tarkoitti ajasta ja yhteydestä riippuen eri asemia ja tehtäviä. Korkea-arvoisin oli suurvisiirin sijaisen paikka, joka otettiin käyttöön aina kun suurvisiiri lähti Istanbulista johtamaan sotaretkeä. Sijaisella oli lähes yhtä paljon arvovaltaa kuin varsinaisella suurvisiirillä, joskin kaymakam ei saanut puuttua niihin sotilasasioihin, joista sotaretkellään oleva suurvisiiri vastasi eikä myöskään niiden alueiden hallintoon, joissa suurvisiiri armeijoineen oli. Sijaisvirka otettiin myös käyttöön niissä tapauksissa, kun virkaan nimitetty uusi suurvisiiri ei ollut Istanbulissa ja viipyi matkallaan pääkaupunkiin. Osmanien valtakunnan loppuaikoina suurvisiirin sijaista tarkoittava kaymakamin virka ruvettiin antamaan sheikki al-Islamille.[1]

1800-luvun osmaniarmeijassa kaymakam tarkoitti everstiluutnantin arvoa. Tanzimat-uudistusten myötä hallintopiirien eli sancakien kuvernöörin virkanimeksi tuli myös kaymakam. Tämä tapa periytyi nyky-Turkille.[1]

Lähteet muokkaa

  • C. E. Bosworth, E. van Donzel, B. Lewis & Ch. Pellat: The Encyclopaedia of Islam (Vol. 4 Iran-Kha), s. 324-325. E. J. Brill, 1997. ISBN 90-04-05745-5.

Viitteet muokkaa

  1. a b c The Encyclopaedia of Islam Vol. 4, s. 461, artikkeli Kā'im-makām