Kansallisvarallisuus

Wikimedia-luetteloartikkeli

Kansallisvarallisuus, kansanvarallisuus tai kansantalouden reaalivarallisuus, on tietyn kansakunnan kaikkien talousyksiköiden nettovarallisuuden rahassa mitattu arvo tiettynä ajankohtana.[1] Käsittellä viitataan jonkin maan yksityisen ja julkisen omaisuuden yhteenlaskettuun arvoon.[2]

Kansallisvarallisuus = yksityinen varallisuus + julkinen varallisuus

Nettovarallisuus lasketaan siten, että varojen markkina-arvosta vähennetään velkojen markkina-arvo. Julkinen varallisuus on useimmissa teollisuusmaissa pieni – tai negatiivinen, jos julkinen velka ylittää julkiset varat. Kansanvarallisuus on nykyään lähes kaikkialla valtaosaltaan yksityistä varallisuutta. Aina ei näin kuitenkaan ole ollut.[3]

Kansallisvarallisuus SuomessaMuokkaa

Kansallisvarallisuuden arvo oli vuonna 2010 Suomessa noin 775 miljardia euroa.[4] Kansallisvarallisuus jakautuu Suomessa seuraavasti:

  • Asuinrakennukset 28 %
  • Rakennetut maa-alueet 21 %
  • Muut talorakennukset 17 %
  • Maa- ja vesirakenteet 10 %
  • Metsät 10 %
  • Koneet, laitteet, kuljetusvälineet 9 %
  • Ohjelmistot, varastot ja muut 5 %

Suomen kansallisvarallisuus muodostuu siis valtaosin (73 %) rakennuskannasta.[5]

PääomakantaMuokkaa

Kansallisvarallisuutta suppeampi käsite on kansallinen pääomakanta. Käsitteellä viitataan maan kiinteän pääoman yhteenlaskettuun nettosummaan. Pääomakantalaskelmissa kuvataan tavaroiden ja palvelusten tuotannossa käytettävää kiinteää pääomavarantoa, pääoman bruttomuodostusta, fyysistä poistumaa sekä arvon vähenemistä eli pääoman kulumista. Tilastokeskus arvioi Suomen pääomakannan suuruudeksi vuonna 2009 514 miljardia euroa.[6]

LähteetMuokkaa