Kanta-palvelut

(Ohjattu sivulta Kansallinen Terveysarkisto (Kanta))

Kanta-palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia digitaalisia palveluja Suomessa. Kanta-palvelujen kokonaisuus tarjoaa digitaalisia palveluja julkiselle ja yksityiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle, apteekeille ja kansalaisille. Kanta-palvelujen digitaalisten palvelujen kokonaisuuteen kuuluu useita eri palveluja, joista tunnetuin on OmaKanta.

OmaKanta

muokkaa

OmaKannasta käyttäjä näkee terveydenhuollon sinne kirjaamia potilastietoja sekä laboratorio- ja röntgentutkimusten tuloksia. Palvelussa voi myös pyytää reseptin uusimista ja sinne voi tallentaa hoito- ja elinluovutustahtonsa. OmaKantaan on tulossa vähitellen myös sosiaalipalvelujen tietoja. Palveluun kirjautumiseen käytetään verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.[1]

Muita Kanta-palveluja

muokkaa

Kanta-palveluihin kuuluu myös erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille suunnattuja palveluja, kuten esimerkiksi

 • Resepti-palvelu: palvelukokonaisuus, jonka avulla säilytetään ja hallinnoidaan reseptitietoja ja lääkkeiden toimitustietoja. Palvelua käyttävät kaikki apteekit tai sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantajat, jotka määräävät tai toimittavat lääkereseptejä. Suomessa reseptit määrätään pääsääntöisesti aina sähköisinä.[2]
 • Lääketietokanta: sisältää lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääkkeistä. Tietokannasta löytyy lääkkeen perustiedot sekä mm. tietoja lääkkeiden hinnoista, korvattavuudesta sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Suomessa kaikkien määrättävien reseptien täytyy perustua Lääketietokannan tietoihin.[2][3]
 • Potilastietovaranto: palvelu, joka terveydenhuollon palvelunantajan täytyy ottaa käyttöönsä, jos se käyttää sähköistä potilastietojärjestelmää. Ammattilainen kirjaa potilaan tiedot omaan potilastietojärjestelmäänsä, josta ne tallentuvat Kantaan. Aikaisemmalta nimeltään ”potilastiedon arkisto”.[4]
 • Sosiaalihuollon asiakastietovaranto: palvelu, joka sosiaalihuollon palvelunantajan täytyy ottaa käyttöönsä, jos se käyttää sähköistä asiakastietojärjestelmäjärjestelmää. Ammattilainen kirjaa asiakkaan tiedot omaan asiakastietojärjestelmäänsä, josta ne tallentuvat Kantaan. Aikaisemmalta nimeltään ”sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto”.[5]
 • Terveydenhuollon todistusten välitys: palvelu, jonka avulla terveydenhuollon ammattihenkilöiden kirjoittamia todistuksia ja lausuntoja voidaan välittää sähköisesti Kelaan etuuskäsittelyä varten.[6]
 • Kanta-asiakastestipalvelu: Kanta-asiakastestausympäristöjä käytetään Kantaan liitettävien tietojärjestelmien yhteensopivuuden testaamisessa. Yhteistestaus on kansallista laadunvarmistustyötä, jonka tavoitteena on varmistaa, että käytössä olevien asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttö Kanta-palvelujen kanssa on turvallista.[7]

Kanta-palveluja kehitetään Kansaneläkelaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. Palvelujen käyttäjiin kuuluvat kansalaiset, apteekit sekä julkinen ja yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto. Suurin osa suomalaisista käyttää OmaKantaa. Vuonna 2023 OmaKantaa käytti 3,1 miljoonaa henkilöä yhteensä 35 miljoonaa kertaa.[8] Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää myös tutkimuskäytössä.[9] Kansallisena palveluna Kanta-palvelut mahdollistavat potilas- tai asiakastietojen liikkumisen eri palvelunantajien välillä, eli esimerkiksi hyvinvointialueiden välillä tai julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä.[10] Terveydenhuollon kannalta eräs hyöty on, että yhteydenottojen määrä vähenee, kun terveydenhuollon asiakkaat voivat katsoa tietojaan itse Omakannasta.[11]

Tausta ja toiminta

muokkaa

Kanta-palvelut tunnettiin aiemmin nimellä Kansallinen terveysarkisto.

Julkinen terveydenhuolto on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetulla lailla (asiakastietolaki) velvoitettu ottamaan Kanta-palvelut käyttöön. Myös yksityisiä toimijoita on velvoitettu liittymään Kanta-palveluiden käyttäjiksi, mikäli näillä on käytössä sähköinen potilastietojärjestelmä.

Kanta-palvelu mahdollistaa lääkereseptien ja potilastietojen välittämisen palveluntuottajalta toiselle. Vuonna 2007 voimaan tullut lainsäädäntö edellyttää asiakkaalta suostumuksen, jotta potilasasiakirjatietoja voidaan välittää Kanta-palveluiden kautta. Uusi asiakastietolaki on tarkoitus saattaa voimaan 1.4.2021, jolloin suostumusten keräämisestä luovutaan, ja tiedot välitetään aina, kun tietojen välittämiseen on lakiin perustuva syy. Lakisääteinen syy tietojen välittämiselle voi esimerkiksi olla asiakassuhteen siirtyminen yhdeltä terveydenhuollon palveluntuottajalta toiselle, kuten asiakkaan vaihtaessa terveyskeskusta tai terapeuttia.

Ongelmat

muokkaa

Kantaan kohdistui internetissä palvelunestohyökkäys joulukuussa 2022. Ongelmia oli erityisesti valtakunnallisessa reseptikeskuksessa. Se sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Hyökkäys aiheutti tilanteen, ettei kaikista apteekeista voinut saada reseptitietoja. Suurin osa resepteistä kuitenkin toimi normaalisti. Kanta ja Kelan verkkopalvelut olivat poissa käytöstä 9.12.2022 perjantaina tämä vuoksi.[12]

Asiakkaiden tiedot eivät olleet vaarassa hyökkäyksessä Kelan mukaan. Omakanta ei kuitenkaan toiminut vielä päivällä. Kelan mukaan palvelunestohyökkäyksiä on ollut viime aikoina paljon.[13]

Lähteet

muokkaa
 1. OmaKanta 28.6.2024. Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos. Viitattu 14.7.2024.
 2. a b Resepti 14.6.2024. Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos. Viitattu 14.7.2024.
 3. Lääketietokanta 10.7.2024. Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos. Viitattu 14.7.2024.
 4. Potilastietovaranto 11.7.2024. Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos. Viitattu 14.7.2024.
 5. Sosiaalihuollon asiakastietovaranto 11.7.2024. Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos. Viitattu 14.7.2024.
 6. Mitä Kanta-palvelut ovat? Kanta.fi. Viitattu 14.7.2024.
 7. Testaus Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos. Viitattu 14.7.2024.
 8. Tilastot 8.7.2024. Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos. Viitattu 14.7.2024.
 9. Tieteellinen tutkimus ja tiedolla johtaminen Kanta.fi. Viitattu 14.7.2024.
 10. Mikä on Kanta-informointi? 15.12.2023. Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos. Viitattu 14.7.2024.
 11. Omakanta pääsi kansan ja myös ikäihmisten suosioon Yle Uutiset. 3.1.2020. Viitattu 3.1.2020.
 12. Sähköiset reseptit eivät toimi kaikkialla – syynä Kelaan ja Kantaan kohdistuva palvelunestohyökkäys Yle Uutiset. 9.12.2022. Viitattu 9.12.2022.
 13. Kelan Kanta-palveluissa häiriö palvelunestohyökkäysten vuoksi – asiakkaiden tiedot eivät vaarassa, Kela tiedottaa Yle Uutiset. 9.12.2022. Viitattu 9.12.2022.

Aiheesta muualla

muokkaa
Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.