Kansainvälisen oikeuden toimikunta

Kansainvälisen oikeuden toimikunta (eng. International Law Comission, ILC) on Yhdistyneiden kansakuntien alainen asiantuntijaelin, joka valmistelee kansainvälisten sopimusten tekstiluonnoksia kansainvälisen oikeuden alaan kuuluvista aiheista.[1] Sen perusti YK:n yleiskokous vuonna 1947.[2] Sitä ei tule sekoittaa Kansainvälisen kauppaoikeuden toimikuntaan.

Toimikunnan jäsenet vuonna 2023

Kansainvälisen oikeuden toimikunnan tehtävänä on YK:n peruskirjan 13 artiklan mukaisesti kansainvälisen oikeuden kehittäminen ja kodifiointi. Käytännössä se on pyrkinyt kansainvälisen julkisoikeuden alaan kuuluvien monenkeskeisten valtiosopimusten valmistelemiseen. Toimikunta on käsitellyt yli 30 asiakokonaisuutta, jotka ovat koskeneet kansainvälisen oikeuden tärkeimpiä aloja. Sen merkittävimpinä saavutuksina on pidetty merioikeusyleissopimusta, diplomaattisia suhteita koskevaa yleissopimusta, konsulisuhteita koskevaa yleissopimusta sekä valtiosopimusoikeutta koskevaa yleissopimusta. Jotkin toimikunnan valmistelemista sopimusluonnoksista eivät kuitenkaan ole tulleet laajalti hyväksytyiksi, kun taas toiset sen käsiteltävinä olleista kysymyksistä ovat olleet niin laajoja, perustavanluonteisia tai siinä määrin poliittisten erimielisyyksien kohteena, ettei toimikunta ole toistaiseksi suosittanut valtiosopimusten tekoa niistä.[3]

Kansainvälisen oikeuden toimikuntaan kuuluu 34 viisivuotiskaudeksi valittua jäsentä. Se kokoontuu vuosittain kahden kuukauden pituisiin istuntoihin ja raportoi syksyisin YK:n yleiskokoukselle.[2] Suomesta toimikunnassa ovat toimineet Erik Castrén 1960- ja 1970-luvuilla, Martti Koskenniemi vuosina 2001–2006 ja Marja Lehto vuosina 2017–2022.[4]

Lähteet muokkaa

  • Mattila, Heikki E.S. (päätoim.): Encyclopædia Iuridica Fennica VI: Kansainväliset suhteet. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys, 1998.

Viitteet muokkaa

  1. YK ja kansainvälinen oikeus Suomen YK-liitto. Viitattu 27.9.2023.
  2. a b Mattila (päätoim.) 1998, palsta 453
  3. Mattila (päätoim.) 1998, palsta 453–454
  4. Kansainvälisen oikeuden toimikunta edistää sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä 10.10.2022. Ulkoministeriö. Viitattu 27.9.2023.