Kalliolan setlementti

Kalliolan Setlementti on Helsingissä toimiva Suomen vanhin setlementti. Se on yhteiskunnallisena yrityksenä toimiva konserni, joka jakautuu yhdistykseen ja sen kokonaan omistamaan osakeyhtiöön. Yhdistys tekee setlementtityötä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueella ja rahoittaa yleishyödyllistä toimintaansa osakeyhtiön voittovaroilla sekä valtion ja kuntien tuella. Kalliolan Setlementti on perustettu vuonna 1919. Se on Suomen Setlementti­liiton jäsen ja osa kansainvälistä setlementtiliikettä.

Kalliolan Setlementin talo Helsingissä osoitteessa Sturenkatu 11.

Kalliolan Setlementti ry:n Setlementti- ja järjestötyö vastaa konsernin järjestötyöstä. Sen suurin yksikkö on 7 000 opiskelijan Kalliolan kansalaisopisto. Sivistystyön lisäksi setlementti- ja järjestötyöhön kuuluu riita-asioiden sovittelua Länsi-Uudellamaalla, rikostaustaisten päihdekuntoutusta, alueellista setlementtityötä neljässä asukastalossa, neuvontapalveluja ja vapaaehtoistoimintaa. Setlementti- ja järjestötyö rahoitetaan muun muassa Opetushallituksen, STEA:n ja kuntien sekä Kalliola oy:n voittovaroin.

Kalliola oy tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita sekä työllisyys-, kotoutumis- ja senioripalveluita noin kymmenellä paikkakunnalla eri puolella eteläistä Suomea.

Kalliolan toiminta-ajatuksena on tukea ja auttaa ihmisiä elämänkaaren eri vaiheissa. Toiminnan tavoitteena on läpi elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen, elämänhallinnan edistäminen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen tukeminen sekä yhteisöllisyyden toteuttaminen. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Kalliolan Setlementin mukaan sen toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot: luottamus ihmisen ja yhteisön kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia, tasa-arvoisuus, yksilön oikeuksien kunnioittaminen sekä erilaisuuden hyväksyminen.

VapaaehtoistoimintaMuokkaa

Kalliolan setlementti järjestää vapaaehtoistoimintaa Kalliolan setlementtitalossa (Sturenkatu 11, Helsinki) ja naapuusruustaloissa Pasilassa, Mellunmäessä ja Espoon Matinkylässä sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikka ASKELissa Espoossa. Kalliola tukee vapaaehtoisia järjestämällä heille muun muassa virkistystoimintaa, koulutuksia ja vertaisryhmätoimintaa.

Kalliolan kansalaisopistoMuokkaa

Kalliolan kansalaisopisto on avoin, yksityinen setlementtiopisto. Opetusalueet ovat kielet, liikunta ja tanssi, kehoilmaisu, kuvataide ja soveltava kuvaamataito, käytännön taidot, ilmaisutaito, kulttuuri ja yhteiskunnalliset aineet, itsetuntemus ja elämisentaito ja tietotekniikka.

Lastensuojelu- ja perhetyöMuokkaa

Kalliolan lastensuojelu tarjoaa sijaishuoltoa 12–18-vuotiaille nuorille, jotka eivät voi asua kotona ja joita ei voida hoitaa tukipalveluin tai perhehoidossa. Kalliola tarjoaa tarvittaessa myös jälkihuoltoa, kunnes nuori täyttää 21 vuotta. Käytössä on neljä asumisharjoitteluasuntoa itsenäistyville nuorille. Kalliolan lastensuojelun toimipisteet ovat:

  • avopalvelut
  • Hirvikallion nuorisokoti, Espoo
  • Matarin nuorisokoti, Vantaa
  • Mäkirinteen nuorisokoti, Hausjärvi
  • Saunalahden nuorisokoti, Espoo
  • Tiirakallion nuorisokoti, Espoo

Perhetyö on avomuotoista ja sen tavoitteena on vahvistaa nuoren ja perheen vuorovaikutustaitoja. Kodin ulkopuolinen sijoitus voidaan usein välttää, kun tuetaan perhettä itsenäiseen selviytymiseen. Kalliolan setlementin lastensuojelulaitoksissa painotetaan Kalliolan arvoja sekä henkilökunnan luottamusta nuoren voimavaroihin omien asioidensa asiantuntijana.

MaahanmuuttotyöMuokkaa

Kurkelan perheryhmäkoti

Kurkelan perheryhmäkoti toimii Salossa, Kiskon kylässä. Toiminta on alkanut 1.10.2016. Toimeksiantosopimus on tehty ELY-keskuksen ja Salon kaupungin välille. Perheryhmäkodissa on kaksi seitsemänpaikkaista osastoa ja koko yksikössä mahdollisuudet 14 nuoren asua.

Pukkilan perheryhmäkoti

Pukkilan perheryhmäkoti on ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleiden nuorten perheryhmäkoti. Perheryhmäkoti tarjoaa kodin 11 nuorelle.

Toiminta käynnistyi helmikuun alussa 2016.

Salon tuettu asuminen

Kalliolan Kannatusyhdistys ry tuottaa Salon kaupungille alaikäisten maahanmuuttajien tuetun asumisen palveluja. Palvelut on tarkoitettu pääsääntöisesti 17-vuotiaille ja vanhemmille nuorille. Palvelujen piiriin on mahdollista ottaa 16-vuotias nuori, mikäli tämä katsotaan kyvykkääksi pärjäämään omassa/soluasunnossa. Tuetun asumisen palvelut sisältävät yksilöllistä tukea, johon sisältyy ryhmätoimintaa.

Vantalan perheryhmäkoti

Vantalan perheryhmäkoti on ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleiden nuorten perheryhmäkoti.

PäihdetyöMuokkaa

Kalliolan päihdekuntoutuksessa on mahdollista tavoittaa riippuvuuksista vapaa, päihteetön elämäntapa. Tavoite saavutetaan tarjoamalla mahdollisuus liittyä yhteisöön, jonka jäsenet jakavat saman kokemuksen ja ymmärryksen päihderiippuvuudesta.

Päihdekuntoutus tapahtuu hoitavissa ryhmissä yksilölliset tarpeet huomioiden. Menetelminä ovat vertaistuki, yhteisöhoito ja 12 askeleen ohjelmat. Hoidon jälkeinen tukiverkosto rakentuu jo hoidon aikana. Läheiset osallistuvat hoitoon tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Hoito toteutetaan Kalliolan sosiaalityön, hoitotyön ja lääketieteen ammattilaisten yhteistyönä.

Kalliolan klinikan Myllyhoito tarjoaa mahdollisuuden kahdentoista askeleen ohjelmien, yhteisön tuen ja päihdetyön ammattilaisten avulla tapahtuvaan toipumiseen. Kalliolan Avo- ja jatkohoitoyksikössä toimivat Myllyhoidon ja Kiskon yhteisöhoidon avohoitosovellukset. Myös Nurmijärven klinikan jatkohoito ja K-tien jatkohoito ovat osa kokonaisuutta. Suomeen hoitomallin toi ensimmäisenä edesmennyt sosiaalineuvos Toivo Pöysä ja lanseerasi sen suomalaiseksi nimeksi ”Myllyhoito”. Kalliolan klinikka aloitti mallin toteuttamisen ensimmäisenä Suomessa vuonna 1982.

Vahvasti tukien kehittää VAHVAT-kuntoutusohjelmaa vapautuville päihdeongelmaisille vangeille pääkaupunkiseudulla.

SeniorityöMuokkaa

Kalliolan setlementin ikäihmisten palvelut koostuvat vapaaehtoistoiminnasta, asukastalojen ohjelmasta ja kansalaisopiston kurssitoiminnasta. Kalliolan vapaaehtoistoiminnassa on paljon ikäihmisille sopivia aktiviteetteja. Kalliolan kansalaisopisto tarjoaa erilaisia ikäihmisille räätälöityjä kursseja.

Kalliolan setlementtitaloMuokkaa

Kalliolan setlementtitalo sijaitsee Helsingin Alppiharjussa Sturenkadun ja Kalliolanrinteen (ent. Vaasanrinteen) kulmassa, ja sen tontti käsittää pienen kolmiomaisen korttelin kokonaisuudessaan. Nykyinen rakennus valmistui vuonna 1966.[1]

Aikaisemmin samalla paikalla sijaitsi 1910-luvulla rakennettu venäläinen niin sanottu Bobrikoffin koulu. Suomen itsenäistyttyä rakennus jäi tyhjilleen, ja sitä suunniteltiin muun muassa poliisikoulun käyttöön, mutta valtioneuvosto päätti vuonna 1919 luovuttaa sen 25 vuodeksi Suomen Setlementti­liiton käyttöön. Vuonna 1937 rakennus tontteineen lahjoitettiin samalle järjestölle. Vanha koulurakennus purettiin 1960-luvulla.[1]

LähteetMuokkaa

  1. a b Kaija Hackzell: Viertotietä itään ja länteen, Helsingin vanhoja kortteleita 3, s. 122-125. Sanoma Oy, 1988. ISBN 951-875-103-X.

Aiheesta muuallaMuokkaa